Premier Di Rupo en de hongerstakers aan de VUB

Image

Premier Di Rupo (P.S.) is een man die zijn politieke beloftes niet houdt.

Hij vertelt ook zaken die niet waar blijken te zijn.

=====

De hongerstakers aan de VUB

27 maart 2012

Fotoreportage van de hongerstakers aan de VUB

23 mannen. De meesten zijn tussen 20 en 30 jaar oud. Overlevend op mierzoete thee of koffie en zout water. Hopend op een toekomst. Jamal, één van de hongerstakers, naaide zijn mond dicht en overleeft enkel nog op water. Hoe lang nog?

Al 72 dagen zijn 23 sans-papiers in hongerstaking in een verlaten gebouw aan de VUB. Vóór het gebouw passeren dagelijks honderden studenten op weg van hun kot naar de lessen. En ook duizenden auto’s die op de Triomflaan de eerste meters richting Brusselse Ring rijden. Voor al deze mensen gaat het leven voort.

Niet voor de hongerstakers. Hun leven is al maanden stilgevallen. Hun leven durven ze niet langer een leven te noemen. Vandaar ook dat ze in hongerstaking zijn. Ze willen ons laten zien dat ze bestaan, dat ze leven.

http://www.dewereldmorgen.be/foto/2012/03/27/fotoreportage-van-de-hongerstakers-aan-de-vub

——-

11 april 2012

Sympathisanten hongerstakers proberen PS wakker te schudden

In de hoop hier legaal te kunnen verblijven zijn 23 mensen zonder papieren al 89 dagen in hongerstaking.

Onder leiding van het studentencollectief sans-papiers VUB trok een 60-tal mensen woensdag naar het hoofdkantoor van de PS. “We willen minister Di Rupo spreken”, zegt Neal Michiels, één van de studenten.

De optocht startte aan het kabinet van staatssecretaris Maggie De Block. Staatssecretaris De Block is namelijk verantwoordelijk voor het asiel- en migratiebeleid en heeft de bevoegdheid om deze mensen te regulariseren. “Maar het kabinet van de De Block weigert een oplossing voor deze noodsituatie te zoeken”, zegt Neal Michiels, één van de studenten die de optocht organiseert. “Dus trekken we naar de premier.”

Volgens het studentencollectief is namelijk de volledige regering verantwoordelijk. Ze roepen minister Di Rupo dan ook op om de situatie zo snel mogelijk binnen zijn regering te bespreken en met een oplossing op de proppen te komen. Spoedig, want het gaat allesbehalve goed met de 23 jonge hongerstakers. “Ze zijn graatmager en kunnen nauwelijks nog rechtop staan”, zegt Rita Vanobberghen, die als arts de hongerstakers begeleidt. “Door de hongerstaking zijn ze amper nog bestand tegen infecties en ziekten. Maar ondanks alles gaan ze door.”

Drie van de 23 hongerstakers zijn de voorbije dagen in het ziekenhuis geweest voor onderzoek. Eén van hen moest daar ook de nacht doorbrengen wegens hart- en leverklachten. “De macht om een einde te brengen aan deze strijd om waardigheid is er wel degelijk”, zegt Neal Michiels. “Waarom gebeurt er dan niets? We gaan ze toch niet laten sterven?”

Omdat het kabinet van Di Rupo in de neutrale zone ligt, was het onmogelijk daar te protesteren. Om die reden werd gekozen voor het hoofdkwartier van de PS. Na een half uurtje praten, kwamen de vijf afgevaardigden terug naar buiten. “We werden ontvangen door medewerkers van de partij en dus niet door iemand van de regering”, zegt Neal Michiels. “Toen de PS onze twee weken geleden ontving, was dit ook al het geval. Ook dit keer werd het een zeer algemeen gesprek zonder beloftes of garanties.”

Bestaat het risico dat de actie een stille dood sterft en dat het uiteindelijk allemaal tot niks heeft geleid? Rita Vanobberghen denkt alvast van niet. “De actie zal in ieder geval niet voor niks geweest zijn. Er wordt namelijk over gepraat, en politieke partijen moeten een positie innemen.” Aan een stopzetting van de hongerstaking wordt alvast niet gedacht. En ook de steun van de studenten blijft. “Denk maar niet dat we gaan opgeven”, zegt Neal Michiels, “de strijd gaat verder.”

http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2012/04/11/sympathisanten-hongerstakers-proberen-ps-wakker-te-schudden

——-

13 april 2012

“Di Rupo moet beloftes nakomen” Sympathisanten bezetten PS-gebouw

BRUSSEL – Op vrijdag 13 april drongen sympathisanten van de hongerstakers aan de VUB het hoofdkwartier van de PS binnen. De groep eiste dat premier Elio Di Rupo zijn beloftes nakomt en een oplossing voor de hongerstakers zoekt. 8 sympathisanten werden tijdens de actie opgepakt door de politie.

Het studentencollectief sans-papiers van de VUB, dat het Brusselse hoofdkwartier van de PS bezette, pikt het niet dat premier Di Rupo (PS) niet meer praat over de vooruitzichten van de hongerstakers. Nochtans liet de premier bij het begin van de hongerstaking weten dat hij de hongerstakers, die nu al 91 dagen niet eten, steunde. Hij beloofde toen in een brief dat hij zou zoeken naar een oplossing.

De bezetters eisten een ontmoeting met de premier om over de situatie van de hongerstakers te praten. Maar in plaats daarvan werd het bezette balkon door de politie ontruimd. Acht actievoerders werden gearresteerd en afgevoerd.

Eerder deze week stapten de actievoerders naar het kabinet van staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maggie De Block (Open VLD) en naar het kabinet van premier Di Rupo.

De arts die de hongerstakers begeleidt, Rita Vanobberghen, zei toen dat de hongerstakers graatmager en verzwakt waren. Een andere actievoerder liet al weten dat de acties gewoon zullen doorgaan tot er een oplossing komt en ze een afspraak hebben met het kabinet-Di Rupo.

http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2012/04/13/di-rupo-moet-beloftes-nakomen-sympathisanten-bezetten-ps-gebouw

=====

‘De veiligheid van alle burgers is een absolute prioriteit van de regering’ (Elio Di Rupo)

Minister Milquet: Veiligheid en Terreur:

http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/archive/2013/04/21/minister-milquet.html

Di Rupo: ‘de veiligheid van alle burgers is een absolute prioriteit’:

http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/archive/2013/04/20/di-rupo-de-veiligheid-van-alle-burgers-is-een-absolute-prior.html

Premier Di Rupo en zijn politieke beloftes:

http://belgianjustice.wordpress.com/2013/04/22/premier-di-rupo-en-zijn-politieke-beloftes/

Advertisements

4 thoughts on “Premier Di Rupo en de hongerstakers aan de VUB

 1. 1 april 2012

  Een tekort aan menselijkheid

  De 23 asielzoekers aan de VUB zijn al 77 dagen in hongerstaking en nog steeds is er geen oplossing. De media hebben eindelijk de weg naar hen gevonden, maar de politici blijven opvallend stil. Het zijn de moralisten die nu het toneel bezetten.

  Terzake wou begin deze week een politiek debat over deze zaak organiseren. Geen enkele vertegenwoordiger van de Vlaamse meerderheidspartijen kwam opdagen. CD&V, Open Vld en sp.a hielden de lippen stijf op elkaar. Ook de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maggie De Block stuurde haar kat.

  Wie wel de moeite nam om naar de studio te komen, was Freddy Roosemont, directeur-generaal van de Dienst Vreemdelingenzaken. ‘Er zijn regels en deze asielzoekers vallen buiten de regels’, was zijn boodschap. In een interview in Het Laatste Nieuws voegde Maggie De Block daar aan toe: “De hongerstakers willen meer rechten dan andere mensen.”

  http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2012/04/01/een-tekort-aan-menselijkheid

 2. 26 maart 2012

  ‘De hongerstaking van de sans-papiers is geen chantage. Het is een ultieme daad van wanhoop. Ze willen laten zien dat ze bestaan. Ze vragen een aantal minimumrechten: een arbeidskaart C en een verblijfsvergunning van één jaar. De bevoegde staatssecretaris en de Belgische overheid gaan niet in op hun eisen, maar beweren wel de mensenrechten te respecteren en zelfs dat ze een menselijk asiel- en migratiebeleid voeren.’

  Bleri Lleshi

  http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2012/03/26/hongerstaking-geen-chantage

 3. Respect voor de mensenrechten…

  ‘Respect voor de mensenrechten is dé leidraad voor het buitenlands beleid. Het fundamentele principe van de mensenrechten, dat is ons kernpunt. Ten tweede: de versterking, overal waar het kan, van de democratische instellingen, van de rechtstaat, van het goed beheer, en natuurlijk voor het respect voor de rechten van eenieder, van de meerderheid zeker, maar ook van de minderheid.’

  Elio Di Rupo op 2 februari 2012 ter afsluiting van de diplomatieke contactdagen in Brussel, een jaarlijkse afspraak tussen alle Belgische ambassadeurs en de ministers.

 4. Open Brief aan premier Di Rupo

  13 april 2012

  Open brief van het Kollektief sans-papiers VUB aan premier Elio Di Rupo (PS) en aan staatssecretaris voor Asiel en Migratie Maggie De Block (Open VLD). Om de situatie van de hongerstakers aan te klagen.

  Mijnheer de premier,

  Mevrouw de staatssecretaris,

  Geachte lezer,

  23 asielzoekers zijn al drie maanden in hongerstaking. Dat zijn negentig dagen, bijna het hele jaar 2012. Zowel de media als de politiek hebben deze zaak lang genegeerd. En toen ze eindelijk in de media kwam, had men het over ‘chantage’. Al kenden niet veel mensen de achtergrond van de hongerstakers, toch had iedereen direct een mening klaar over de actie die ze ondernamen.

  Zo was de toon gezet: de hongerstaking was een drukkingsmiddel en door dat vaak te herhalen, raakten veel mensen ‘overtuigd’ van dit discours. Ze namen de argumenten over die politici en opiniemakers naar voren brachten en gingen die als de eigen mening beschouwen. Zo werkt dat. Na een week hevig debat in verschillende media, leek men hiermee klaar te zijn en werd het weer stil rond de hongerstakers.

  Gezien de publieke opinie de hongerstaking als chantage zag, besloten ook veel organisaties zich in stilte te hullen. Ook de twijfelaars hadden intussen de kant van de stilte gekozen. Cynisch genoeg werd het feit dat na 90 dagen alle hongerstakers nog leven, tegen hen gebruikt.

  Mevrouw de staatssecretaris, u ging niet eens het gesprek aan met de hongerstakers, u ging niet bij hen op bezoek en ook als ze tot bij uw kabinet kwamen, sprak u niet met hen. Ook de regeringspartijen vermijden te allen prijze elke uitspraak over deze zaak.

  Wij zijn van in het begin getuige van de hongerstaking en informeren u graag over hoe wij de betrokkenen ervaren en zien.

  Toen deze 23 mensen besloten om aan een hongerstaking te beginnen, waren wij niet blij. We willen niemand zien lijden, laat dat duidelijk zijn. Maar deze mensen lieten zich niet tegenhouden. Ze hadden alles al geprobeerd om legaal in ons land te verblijven en hier te mogen werken: van asiel- en regularisatieaanvragen tot acties en manifestaties. De hongerstaking is hun laatste actie. Een ultieme daad van wanhoop.

  Wij konden kiezen: hen in de steek laten of hen bijstaan in hun strijd. En al zijn we het niet allemaal eens met de actie die ze kozen, we staan wel achter de strijd die deze mensen voeren voor een waardig leven, een strijd om als mens met een aantal rechten erkend te worden.

  Het is pijnlijk dat ons wordt verweten dat we hen met onze steun zouden aanzetten tot deze actie terwijl wij het net heel moeilijk vinden om hun dagelijks lijden aan te zien en mee te maken. Het is pijnlijk dat de hongerstakers wordt verweten dat ze nog leven.

  Het is hun sterke levenswil die hen in leven houdt. Ze willen leven en iets met hun leven doen, er iets van maken. Wat eten betreft: ze nemen water, suiker, zout en wat vitaminen en verder helemaal niets. Daarzonder zouden sommigen er waarschijnlijk niet meer zijn. Jamal, die zijn lippen dichtnaaide, was er slecht aan toe toen hij had besloten alleen nog water te nemen. Wij overtuigden hem ervan opnieuw suiker in te nemen.

  We schrijven deze open brief omdat we een debat over de essentie willen voeren. We willen een duidelijk beleid voor de vluchtelingen, voor de sans-papiers, voor alle mensen in een dergelijke situatie in ons land. Men kan niet langer zwijgen en doen alsof er niets aan de hand is, daarom deze oproep aan alle politici en organisaties om het debat te openen en niet langer meer te wachten als men dergelijke situaties zoals deze aan de VUB in de toekomst wil vermijden.

  Op politiek niveau moet het debat gevoerd worden tussen de politici en het hele middenveld dat zich inzet voor deze mensen en dat een rol te spelen heeft inzake asiel en migratie. Voor de hongerstakers aan de VUB vragen we een humanitaire oplossing. Geef ze de kans om in ons land te werken. Dat is het enige wat ze vragen.

  Het gaat hier niet over of u voor of tegen deze hongerstaking bent. Ook niet over het gelijk of ongelijk van de hongerstakers. En ook niet over chantage tegenover wanhoop.

  Deze mensen zijn in ons land. Ze arriveerden niet gisteren, sommigen verblijven hier al jaren. Voor deze mensen moeten we met ons allen een humane oplossing zoeken voordat het te laat is en ze het leven laten in omstandigheden ons land onwaardig.

  Kortom, mijnheer de premier, mevrouw de staatssecretaris, politici, organisaties, burgers, we vragen een politieke oplossing met duidelijke permanente criteria voor de sans-papiers in ons land en een onmiddellijke humane oplossing voor de hongerstakers. Net als iedereen willen wij een einde zien komen aan deze hongerstaking, een einde met een rechtvaardige oplossing voor deze mensen.

  We hopen dat elk zijn/haar verantwoordelijkheid neemt in deze zaak en deze situatie die ons allen aangaat. We willen zelf onze gewone levens weer oppikken en, vooral, we willen dat de hongerstakers hun leven kunnen herbeginnen.

  Namens Het Kollektief sans-papiers VUB:

  Studenten: Alexandra Ooms, Neal Michiels en Mara De Belder.

  Bleri Lleshi, politiek filosoof

  Rita Vanobberghen, huisarts die de hongerstakers aan de VUB begeleidt

  Daniel Alliët, priester Begijnhofkerk Brussel

  Andere ondertekenaars: Alexis Deswaef, advocaat en voorzitter van de Ligue des Droits de l’Homme ; Eric Corijn, cultuurfilosoof VUB ; Fred Louckx, socioloog VUB ; Pascal Debruyne, onderzoeker UGent ; Nadia Fadil, sociologe KU Leuven ; Fikry El Azzouzi, auteur.

  http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2012/04/13/hongerstaking-open-brief-kollektief-sans-papiers-vub

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s