François Mauriac: à Jean Cocteau

Image

Sous des cheveux trop lourds, figure étroite et mate,

Votre sourire est mystérieux et cruel…

Vos doigts laissent aux doigts une odeur d’aromate

Je sens que votre bouche a l’odeur du bétel…

La joie ou la douleur de vivre surabonde

En vos yeux adorés, enviés, décriés…

Apre et doux petit dieu, vous allez par le monde,

Toute la vie en vous reflue – et vous criez!

Vous allez, bel oiseau, sans jamais atterir,

Renversant votre cou tiède et doux de colombe,

Et criant aux désirs assaillants: je succombe!

Un Dieu, pour vous, peut-être, oublia de mourir…

Adolescence libertine et caressée,

Forme suave, grave et fine de l’Amour,

Que de femmes vont appeler dans ce soir lourd

Les irritants baisers de vos lèvres gercées…

François Mauriac

6 mars 1911

(Photo: Jean Cocteau)

Sociale woningen Brussel

Image

In Brussel zijn er 34 maatschappijen van openbare huisvesting, bestemd voor de alleenstaanden of de families met een bescheiden inkomen.

De sociale huisvesting is geregeld door strikte wettelijke regels, zowel op het vlak van de toekenning van een woning als de berekening.

Vandaar dat men zich afvragen waarom een gehandicapte man die het met een OCMW-uitkering moet doen, zich 8 jaar geleden tevergeefs heeft ingeschreven voor een sociale woning te Sint-Gillis. De man heeft een vrouw en een 13-jarige zoon ten laste en woont op het gelijkvloers van een woning in de Berckmansstraat te Sint-Gillis waarin zich slechts twee kleine kamertjes, een keukentje en nog een nevenvertrekje bevinden. Gelukkig beschikt de man nog over een klein aangebouwd koertje waar hij af en toe naar een beetje lucht kan happen.

 

Sint-Gillis: Open Brief

Image

Brussel, 31 juli 2013

Beste H.,

Er bestaat een direct verband tussen de voortdurende stress en de problemen die ik met mijn been heb gekregen.

Zo’n twee jaar geleden weigerde een barman van het café ‘Brasserie de l’Union’ te Sint-Gillis (waarvan de baas een franstalige socialist is) mij te bedienen. Ik hoorde hem zeggen dat ik een ‘pedo’ was.
Het is vanop het terras van dit café dat er op een bepaald moment ook op een agressieve manier werd gereageerd telkenmale ik er met mijn wandelstok voorbijkwam.

Het zou kunnen dat er ook enkele partijleden van de Parti Socialiste betrokken zijn bij de voortdurende persoonlijke aanvallen.

Zoals gezegd, werd Premier Di Rupo (PS, Parti Socialiste) die homosexueel is (alhoewel we niets tegen homosexuelen hebben) destijds beschuldigd van de sexuele omgang met een minderjarige.

En alhoewel het ene waarschijnlijk niets met het andere te maken heeft, was het toevallig PS-minister Onkelinx die destijds de Minister van Justitie was, die de kinderpornozaak Zandvoort mee heeft helpen dichtdekken.  Op de parlementaire vragen van Ecolo-parlementslid Zoë Genot in verband met de stand van zaken in het onderzoek naar de kinderpornozaak Zandvoort, antwoordde Onkelinx immers dat het ‘een individueel dossier’ betrof.

Ik heb zopas nog een herinneringsbriefje terzake naar Onkelinx gestuurd.
Onkelinx is de ‘grote madam’ in Sint-Gillis en is de PS-kandidate voor de functie van Minister-President van Brussel.  Die functie werd jarenlang uitgeoefend door burgemeester Charles Picqué van Sint-Gillis (PS).

Ik heb Onkelinx enkele maanden geleden nog in het PS-café ‘La Maison du Peuple’ op het Sint-Gillis Voorplein zien spreken. Onder luid applaus en voor de camera’s van de RTBF (Radio Télévision Belge Francophone) beloofde zij er een nieuw socialistisch volkslokaal.

Zoals je weet, kwamen de jarenlange aanvallen van het Herentalse gemeenteraadslid V.V. en konsoorten op Marcel Vervloesem van onze vereniging, ook vooral vanuit socialistische hoek.
V.V. en de Herentalse burgemeester Jan Peeters die hem politiek benoemde, zijn beiden bestuurslid van de Herentalse Socialistische Partij (sp.a).

Ik heb mij altijd vragen gesteld over hun bijzondere relatie.
Waarom heeft Peeters een onvoorwaardelijk vertrouwen in V.V. die quasi analfabeet is en die volgens de opgestelde processen-verbaal zo’n 30 zedenfeiten met jongetjes heeft begaan ?

Peeters die ook sp.a-kamerlid is, was bovendien de Staatssecretaris en Minister van Veiligheid op het ogenblik dat Di Rupo nog Vice-premier was.Het is inderdaad juist dat de Gentse advocate Els Van Eeckhaut die met haar vriend M.V. er destijds in slaagde om de Morkhoven-blogs uit de zoekresultaten van de internetzoekrobot Metatele te laten verwijderen en er vervolgens voor zorgde dat de skynetblog ‘Doofpot Justitie’ werd gesloten, ook een lid is van de sp.a.

Haar vader, de bekende Gentse strafpleiter Piet Van Eeckhaut, was voorzitter van de Gentse balie en sp.a-schepen voor de stad Gent alhoewel ik niet geloof dat hij iets met de aktie van zijn dochter te maken heeft gehad.

Sint-Gillis is inderdaad een socialistisch bastion en alhoewel ik eerder socialistische opvattingen heb, zijn er ongetwijfeld socialisten die mij niet al te goed gezind zijn omdat ik de doofpotoperatie kinderpornozaak Zandvoort al meer dan 10 jaar lang ter sprake breng.

Vandaar ook dat ik soms ook zo’n vreemde zaken meemaak.
De toegang tot een openbare bijéénkomst met burgemeesters Picqué van Sint-Gillis in het Cultureel Centrum Jacques Franck in Sint-Gillis, werd mij bijvoorbeeld onlangs geweigerd. De portier die veel weg had van een veiligheidsagent, zei mij tot driemaal toe dat het een ‘privé-bijéénkomst’ betrof terwijl de deuren wagenwijd openstonden en er tal van mensen achterin de zaal, rechtstaande en leunende tegen de muren aan het meeluisteren waren.
Toen ik mij omkeerde, werden de beide deuren van de zaal gesloten en vergrendeld.

Ik ben geen voorstander van komplottheorieen maar feiten zijn nu éénmaal feiten en de Belgische politiek is een gesloten dorp waarin men elkaar diensten verleent.

Je hebt gelijk door te stellen dat de overheid vaak gebruik maakt van criminelen en criminele bendes om aktievoerders, zoals Marcel Vervloesem van onze vereniging, in discrediet te brengen.

Er heerst een agressieve sfeer tegenover personen met een handicap in Sint-Gillis.
Een paar dagen geleden kwam ik iemand tegen die drie zware hartoperaties had gehad. Hij liep met krukken en er werd hem voortdurend gezegd dat het ‘allemaal cinema’ was.
Mijn vraag: waarom worden gehandicapten in Sint-Gillis dat toch ‘socialistisch’ gekleurd is, op een dergelijke manier behandeld ?
Besteed het gemeentebestuur misschien onvoldoende aandacht aan deze problematiek ?
Sint-Gillis is toevallig de gemeente met Brussels’ hoogste huurprijzen en er zijn heel wat goed betaalde ambtenaren gevestigd die voor de Europese Instellingen werken.

J.

PS. Ik ben zopas nog een 80-jarige vrouw aan de Hallepoort te Sint-Gillis tegengekomen. Zij had een zware operatie achter de rug en diende nu een steunstok te gebruiken.  Zij vertelde mij dat ook zij voortdurend met verbale agressiviteit heeft te maken. ‘Maar ik heb die steunstok nodig. Wat moet ik anders doen ?’ voegde zij er glimlachend aan toe.

http://mfoa.africanews.com/site/list_message/12399

Etienne Davignon and the assassination of Patrice Lumumba

Image

The French-language magazine Marianne recently published the names of 10 men implicated in the 1961 assassination of Patrice Lumumba, the first Congolese prime minister after its independence.  The list — compiled by Lumumba’s family for a legal investigation opened in Brussels two years ago — include Etienne Davignon, a former member of the European Commission and chairman of that “gentlemen’s club” for global capitalism, the Bilderberg Group.  Davignon worked for the Belgian foreign ministry at the time of Lumumba’s murder and reportedly drew up a telegram recommending the prime minister’s “removal”.

Photo: Etienne Davignon, former Minister-President of the Brussels Capital-Region Charles Picqué  and the President of the European Commission José Manuel Durão Barroso.

The assassination of Patrice Lumumba: Etienne Davignon

Image

The French-language magazine Marianne recently published the names of 10 men implicated in the 1961 assassination of Patrice Lumumba, the first Congolese prime minister after its independence.  The list — compiled by Lumumba’s family for a legal investigation opened in Brussels two years ago — include Etienne Davignon, a former member of the European Commission and chairman of that “gentlemen’s club” for global capitalism, the Bilderberg Group.  Davignon worked for the Belgian foreign ministry at the time of Lumumba’s murder and reportedly drew up a telegram recommending the prime minister’s “removal”.

Photo: Antoinette M. Spaak, daughter of former Prime Minister of Belgium Paul-Henri Spaak and Etienne Davignon.

http://mjd.id.au/taxonomy/term/1840

http://www.thefreelibrary.com/Lumumba%3A+The+truth+comes+slowly.+%28Congo%2FBelgium%29.-a082009632