Belgische Justitie beschermt pedofielen

arbi.J.Boeykens.J

De Turnhoutse Justitie die Morkhoven-activist Marcel Vervloesem jarenlang heeft vervolgd om de kinderpornozaak Zandvoort in de doofpot te stoppen, wil Vervloesem in oktober 2014 opnieuw laten voorkomen voor een valse klacht van de genaamde D.  D. leidde vorig jaar een maandenlange terreur tegen Vervloesem’s dochter en haar drie minderjarige kinderen. De terreur werd voorafgegaan door een doodsbedreiging van het Herentalse Sp.a-gemeenteraadslid V. die jarenlang heeft beweerd dat hij ‘vroeger door Vervloesem sexueel misbruikt werd’. Alhoewel er voortdurend nachtelijke doodsbedreigingen waren; er ‘s nachts met brandbommetjes werd gegooid; er een aanslag werd gepleegd op Vervloesem’s dochter en er telkens klacht werd ingediend bij de politie van Herentals, liet de Justitie van Turnhout blijkbaar begaan.  

Terzelfdertijd werden alle blogs van de vzw Werkgroep Morkhoven versleuteld en verdwenen alle artikels over de kinderpornozaak Zandvoort van het internet.

Enkele maanden geleden lekte de Borgerhoutse wijkagent aan de huisbaas van Boeykens dat hij ‘geseind’ stond. Dat was zogenaamd de reden geweest van het lange wachten op een officiële adreswijziging van Brussel naar Antwerpen waardoor Boeykens allerlei administratieve problemen kreeg. Deze uitleg klopte echter niet en Boeykens die van niets wist, werd op deze wijze ten opzichte van de huisbaas en de omgeving gecriminaliseerd.

Enkele maanden nadien vernam Boeykens van de politie van Mortsel dat hij inderdaad geseind stond. Het bleek om een oude klacht te gaan afkomstig van de voornoemde V. die in 2005 in een petitie eiste dat Marcel Vervloesem uit Morkhoven zou verbannen worden en de vzw Werkgroep Morkhoven van het internet zou verwijderd worden. De petitie die amper door 10 man werd getekend, kwam zelfs op de agenda van de Herentalse gemeenteraad terecht alwaar de Herentalse burgemeester Jan Peeters (Sp.a-kamerlid, oud-staatssecreteris en oud-minister van Veiligheid onder het vice-premierschap van Elio Di Rupo in de jaren ’90) zich achter de eisen stelde.

Merkwaardig in de klacht wegens ‘laster en eerroof’ van V. slaat op het feit dat Boeykens er bij de justitie en justitieministers al jarenlang op aandringt dat de 30 processen-verbaal van zedenfeiten met jongetjes op naam van V. zouden onderzocht worden. Oud-minister van Justitie A. Turtelboom (Open VLD – Vlaamse liberalen) die thans minister van Financiën is, liet Boeykens antwoorden dat zij ‘gezien het principe van de scheiding der machten niet kon tussenkomen in deze zaak’. Turtelboom benoemde echter uitgerekend de Turnhoutse procureur Jan Poels tot kabinetschef en de Justitie van Turnhout stak niet alleen de kinderpornozaak Zandvoort in de doofpot maar deed ook geen onderzoek naar de Franse kindermisbruikende jeugdmagistraat in de zaak Zandvoort en de 30 processen-verbaal van V.

Boeykens werd ook geseind wegens een klacht wegens ‘laster en eerroof’ vanwege V’s vriend N., een politie-inspecteur van de politieraad Neteland die door burgemeester Jan Peeters wordt voorgezeten en waarvan V. bestuurslid is.  Boeykens had namelijk geschreven dat deze politieinspecteur de klacht van Vervloesem’s dochter niet had willen noteren. Vervloesem’s dochter die klacht wou indienen voor de aanslag, kreeg van N. immers te horen dat ‘men niets kon doen omdat zij de nummerplaat van de snelrijdende wagen die plots van baanvak veranderde en de koplichten aanstak om haar te verblinden, niet had opgeschreven’ (wat natuurlijk onzin is).  Het sms-je dat Vervloesem’s dochter nadien van de criminelen ontving, werd trouwens uitgeprint en aan de klacht bij de politie van Herentals gevoegd.

Aan de twee seiningen werd ook nog een andere seining gevoegd omdat men hoopt dat men het dossiertje op die manier voldoende zwaarwichtig overkomt.

Boeykens liet zich ontseinen bij de Politie van Borgerhout en vroeg in zijn verklaringen nogmaals dat de Justitie de 30 processen-verbaal van zedenfeiten van V. zouden onderzoeken. 

Volgens bepaalde bronnen zouden er ook 200 pagina’s met belangrijke verklaringen uit het dossier dat de Justitie van Turnhout uiteindelijk van de maandenlange terreur opmaakte, verdwenen zijn. Op die manier dreigen V. en zijn neefje D. die Marcel Vervloesem beiden hebben aangeklaagd, vrijuit te gaan en zou Vervloesem zonder problemen opnieuw vervolgd kunnen worden. Boeykens vraagt zich af wie er bij de Justitie van Turnhout verantwoordelijk is geweest voor de verdwijning van alle ontlastende stukken uit Vervloesem’s strafdossier zodat hij door het Hof van Beroep te Antwerpen destijds op basis van een onvolledig dossier en louter op de beschuldigingen veroordeeld werd. De Hoge Raad voor de Justitie gaf de verdwijning weliswaar toe maar dat gebeurde slechts enkele dagen voordat het Antwerpse Hof van Beroep dat ook geen rekening hield met de documenten van Vervloesem’s advocaat, Vervloesem veroordeelde.

Boeykens diende wegens het uitlekken van de seining aan zijn huisbaas, inmiddels een klacht in tegen de Borgerhoutse wijkagent en onbekenden maar een medewerker van de Borgerhoutse politie schreef bovenaan haar rapport dat er ‘geen misdrijf’ in het spel was terwijl er nog onderzoek moet gevoerd worden.

De wijkagent riep Boeykens inmiddels op inzake het ‘maken van foto’s’.  Over welke foto’s het precies gaat, weet Boeykens niet.  Gaat het hier om de zoveelste klacht om Boeykens het zwijgen op te leggen omtrent de kinderpornozaak Zandvoort; het jarenlange mediaproces tegen Vervloesem; de verdwijningen van documenten uit de gerechtelijke dossiers; het stilzwijgen van de terreur en de zedenfeiten van V. waarvoor bepaalde magistraten en politici verantwoordelijk zijn ? Het is alleszins niet normaal wat hier gebeurt.

‘LAATSTE UITNODIGING !’ schreef de wijkagent nogal bedreigend op de uitnodiging die Boeykens vandaag in de bus kreeg.  Tegelijkertijd ontving Boeykens een schriftelijke uitnodiging van de afdeling ‘Intern Toezicht’ van de Lokale Politie te Antwerpen die hopelijk niet in contact staat met de Politie Neteland van het gerechtelijk arrondissement Turnhout waarvan V. bestuurslid is en van waar de seiningen wegens ‘laster en eerroof’ afkomstig zijn.

Boeykens ontving enkele tijd geleden ook een uitnodiging van de rijkswachtinspectie inzake de 30 processen-verbaal van zedenfeiten van V. maar na het nietszeggende antwoord van justitieminister Turtelboom die de Turnhoutse procureur Jan Poels tot kabinetschef aanstelde en na het bericht van de rijkswachtinspectie dat de procureur van Turnhout had gevraagd ‘om te komen bevestigen dat de klacht werkelijk van hem was’, wist Boeykens hoe laat het was.

Zoals men wel zal hebben begrepen is het gerecht van Turnhout immers verantwoordelijk voor alle doofpotoperaties. De zogezegde hervorming van de Justitie die 30 jaar lang door de justitieministers werd beloofd, had voor een ‘onafhankelijke en objectieve rechtspraak’ kunnen zorgen waarin de rechten van de verdediging zouden gerespecteerd worden. Er werd echter nooit werk van gemaakt en het gerechtelijk systeem is op bepaalde punten een verlengstuk van de geörganiseerde misdaad geworden.  

Nog enkele vragen om af te sluiten: Waarom oefent de Justitie zoveel druk uit op Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens en worden de strafbare feiten van zij die hem beschuldigen, niet onderzocht ? Waarom is er nog altijd geen tuchtorgaan voor Justitie ? Waarom worden de leden van de speciale preventiebrigade die Jonathan Jacob in een Mortselse politiecel doodsloegen, niet vervolgd ? Waarom mogen duizenden rijke mensen zich vrij kopen voor zware misdrijven terwijl iederéén zogenaamd ‘gelijk voor de wet’ is ? Waarom werd de fiscale fraude van de Europese commissaris Karel De Gucht (Open VLD) als een niemendal afgedaan ?

———-

De grens tussen tucht en deontologie bij de politie
http://www.beprobel.be/frans/documents/deonto/text_wptr.htm

Een justitie zonder deontologie: VLD-Kamerlid Sabien Battheu
http://justitie-declerck.skynetblogs.be/archive/2012/03/26/vld-een-justitie-zonder-deontologie1.html

Tucht, evaluatie en deontologie voor Justitie
http://fortisgate.files.wordpress.com/2009/11/nota-stefaan-de-clerck-over-tucht-deontologie-en-evaluatie.pdf

Advertisements

4 thoughts on “Belgische Justitie beschermt pedofielen

 1. In bepaalde gevallen, zeker als men te maken heeft met een Justitie die kindermisbruiken met alle mogelijke middelen in de doofpot wil steken, is het soms goed om de meest banale zaken tot in de details te vertellen…
  Ik heb besloten om alles wat er gebeurt te publiceren zonder het belangrijkste (het dichtdekken van kindermisbruiken in dit geval) uit het oog te verliezen.
  —–

  Van: Jan Boeykens werkgroepmorkhoven@gmail.com
  Verzonden: donderdag 11 september 2014 17:36
  Aan: LP_Klantendienst
  Onderwerp: Indienen klacht politie Borgerhout

  Klantendienst Politie Antwerpen
  Oudaan 5
  2000 Antwerpen

  Betreft: klacht bij politie te Borgerhout

  Vandaag bood ik mij omstreeks 14 uur aan bij de genaamde B. D. op het kantoor van de Politie te Borgerhout.
  Ik wilde een klacht indienen tegen M. G. en D. V., beiden eigenaar van het huis gelegen op xxxxx. Zij wonen met hun 2 kinderen zelf in dit huis waarvan ik sinds 8 maart 2014 de 2de verdieping betrek.
  Ik wou tevens klacht neerleggen tegen de Borgerhoutse wijkagent A. die persoonlijk bevriend is met de heer V.
  Toen ik mijn appartement betrok ontstonden er vrij snel spanningen met de heer V. Dat kwam omdat de regeling met de electriciteitsmaatschappij Lampiris maandenlang op zich liet wachten omdat de heer V. een stopzettingsprocedure had laten inzetten. Ik vermoed dat er betalingsproblemen waren met de vorige huurder.
  De problemen met Lampiris vielen te samen met het wachten op een officiële adresverandering die maandenlang op zich liet wachten.
  Voor de adresverandering (en electronische identiteitskaart) was ik mij rond 8 maart 2014 bij de bevoegde dienst van de gemeente Borgerhout gaan aanmelden. Ik ging ook naar de politie.
  Omdat ik vergeten te melden was op welke momenten de wijkagent het best kon langskomen, telefoneerde ik naar de Heer A. die me beloofde om ‘in de loop van de week te zullen langskomen’. ‘Je hoeft er niet speciaal voor thuis te blijven. Het kan geregeld worden met de huisbaas’, aldus de heer A.
  Na een maand had ik de heer A. echter nog altijd niet gezien. Ik telefoneerde hem opnieuw en enkele weken nadien kwam hij eindelijk op huisbezoek. Intussen had ik problemen gekregen met met de administratie. Ook bepaalde diensten bij de Post waar ik over een rekening beschik, waren pas mogelijk indien ik mijn paspoort met de officiële adresverandering kon voorleggen.
  Na meer dan 2 maanden was ik eindelijk in het bezit van mijn electronische identiteitskaart met officiële adresverandering.
  Ik neem aan dat er wel meer mensen zijn die door dergelijke gang van zaken in de problemen geraken en ik vind dat de gemeente verplicht is om sneller werk te maken van adresveranderingen.
  Op een bepaald moment lieten de heer en mevrouw V. hun kinderen gedurende 3 weken lang met veel lawaai de metalen trap op- en neerlopen. Dat gebeurde tot zelfs 20 keren per dag. De klank van deze trap weergalmt in mijn appartement zoals een deurwaarder eventueel kan vaststellen.
  Ik bracht de heer V. hiervan meermaals op de hoogte maar de problemen ter zake bleven voortduren. Men liet ze gewoon begaan.
  Op een bepaald moment was ik het zo beu dat ik naar beneden liep en de heer V. zei dat er een einde aan moest komen. Ik bedoelde niet alleen dat er een einde moest komen aan het voortdurend geloop op de metalen trap maar ik wou ook een einde aan het conflict omdat dit anders zou escaleren.
  Tot mijn verbazing reageerde de huisbaas met de woorden dat hij mij het huis ‘wilde uitgooien’. Men moet echter weten dat ik mijn huur die toch 650 euro per maand bedraagt (zonder kosten voor gas en elektriciteit) altijd correct heb betaald en steeds alles in het werk stelde om tot een goede verstandhouding te komen. Mijn mailtjes aan Mevrouw V., getuigen hiervan. Mevrouw V. had bij het afsluiten van het contract waarbij ik op een nogal goedgelovige manier ook over mijn leven vertelde, trouwens voor een ‘open houding’ gepleit.
  Nadien zei hij mij dat hij ‘niet meer met mij wou spreken en ik naar een psychiater moest omdat hij zelf ook naar een psychiater ging’ (kindermisbruik waarrond ik mij ten zeerste interesseer omdat ik jarenlang rond de kinderpornozaak Zandvoort heb gewerkt terwijl de Turnhoutse justitie en de Belgische overheid alles heeft gedaan om deze zaak in de doofpot te steken. De justitie van Turnhout legde bestuurslid Marcel Vervloesem van onze vereniging die jarenlang door middel van een mediaproces door het slijk werd gehaald, daarbij zelfs een contactverbod op met de andere bestuursleden).
  Vervolgens zei de heer V. mij dat ik ‘van geluk mocht spreken omdat hij iemand anders…’ Daarbij maakte hij een niet mis te verstane handgebaar.
  Daarna beweerde hij dat de buurman-huurder mij had ‘weg geselecteerd’.
  Destijds was ik bij het zoeken naar een appartement immers ook gaan aankloppen op het adres Van der Meydenstraat 14 dat eigendom is van een rijke Turk. Daaruit bleek dat hij ook leugens over mij verspreidde. Want de buurman van het gelijkvloers van dit huis had mij destijds als mogelijke kandidaat zelfs in zijn appartement uitgenodigd. Hij vertelde mij toen dat de rijke Turk al heel wat huizen in de buurt en in de Van der Meydenstraat had opgekocht en die met de financiële steun van de Stad Antwerpen door Turkse jongeren had laten opknappen.De jongeren werden zogenaamd ‘opgeleid’. Er werd echter slecht onprofessioneel werk geleverd en de man had heel wat moeten investeren om zijn huis gezellig en bewoonbaar te maken. Er waren ook goedkope toestellen geinstalleerd die snel kapot gingen. Op een bepaald moment was de buitendeur kapot. Hij schreef maandenlang naar de huisbaas maar die antwoordde niet (misschien bevond hij zich toen op zijn privé-eiland in Turkije). Tenslotte was hij verplicht om de deur op eigen kosten door een professionele vakman (geen in het zwart werkende Pool dus) te laten herstellen.
  De man zei me een ‘goed woordje te doen bij de huisbaas’ maar zijn verhaal weerhield mij een beetje.
  Ik vraag me af of de Turken die in de Van der Meydenstraat een appartement komen huren ook zo lang op zijn komst en een officiële adreswijziging moeten wachten.
  Tot slot vertelde de heer V mij, na een lichte aarzeling, dat hij met inspecteur A. had gesproken en hij vernomen had dat ik ‘zo lang op een adresverandering had moeten wachten omdat ik geseind stond’.
  Dat laatste maakte mij woedend. Het behoort niet tot de bevoegdheid van een wijkagent om door het doorgeven van gevoelige politie-informatie aan een huisbaas, een escalerend conflict met de huurder op te drijven en hem te criminaliseren. Een wijkagent heeft vooral een verzoenende taak. Het is mogelijk dat de heer A. daarmee voor een deel zijn valse belofte en trage handelswijze wilde goedpraten. Maar, omdat hij me niets over die seiningen had verteld maar deze informatie aan mijn huisbaas lekte waarmee ik op dat moment overhoop lag, is er het ook mogelijk dat de zaak veel verder reikt. Het is immers geen toeval dat 2 van de 3 seiningen, waaronder een seining die nog van 2012 dateert, afkomstig zijn van de genaamde V. en zijn vriend-politieinspecteur van de lokale Politie Neteland (gerechtsarrondissement Turnhout) waarvan ik in de processen-verbaal (ontseining) bij de Politie van Borgerhout nadien gesproken heb. Een tuchtonderzoek volstaat dus niet. Deze zaak moet tot op het bot uitgezocht worden.
  Laat ons ook niet vergeten dat de roddel die toen door de heer en mevrouw V. bij vrienden, kennissen, buren en wijkbewoners over deze seining verspreid werd (‘Het schijnt dat hij geseind staat. Waarom ?) mij ernstige schade heeft toegebracht. Ik werd gemarginaliseerd en gecriminaliseerd en geraakte daardoor geïsoleerd. Het bracht mij ook schade toe als Voorzitter van de vzw Werkgroep Morkhoven die 20 jaar lang rond de kinderpornozaak Zandvoort heeft gewerkt.
  Ik voelde mij enorm onder druk gezet en de heer V verwees mij tweemaal naar een vrijstaand appartement in de buurt.
  Door de negatieve sfeer die er rond mijn persoon werd gecreëerd, werd ook mijn gezondheid aangetast en ik merkte dat een aantal Marokkanen in de wijk waarmee ik goed overeenkwam (ik bezoek altijd hun winkeltjes en zelfs hun cafés) zich negatief tegenover mij begonnen te gedragen. In de huizen naast het huis van de heer en mevrouw V wonen er ook Marokkaanse families. Een van die families heeft zelfs en koppel hanen in de hof die ‘s morgens beginnen te kraaien. Ik weet dat dit bij wet verboden is maar ik maak mij er niet druk in.

  Toen de V’s terug uit vakantie waren, begon het geloop op de metalen trap opnieuw. Op een dag duurde dat 3 uur lang. Dat werkte mij zodanig op de zenuwen dat ik naar beneden sprintte. Ik hoorde dat er op hetzelfde moment iemand razendsnel van de metalen trap daalde.
  Toen ik de deur opende om te weten wie er verantwoordelijk was, kwam de heer V. rustig uit zijn atelier in de kelder en een zwarte kuisvrouw met een dweil kwam zeer langzaam de metalen trap af.
  Ik herhaalde de heer V. nogmaals dat ik last had van het lawaai op de trap alhoewel het deze keer niet de kinderen bleken te zijn.
  Ik wees hem op het feit dat ik de vader van zijn vrouw regelmatig tegen de kinderen hoorde roepen dat zij niet naar boven mochten gaan en dat hij ze moedwillig liet begaan.
  Ik zei hem ook dat ik het lawaai van kinderen aanvaard, zelfs als deze zo hard met de buitendeur slaan dat het handvat er af springt zoals recent gebeurde.
  Hij sprak mij over de Vrederechter. Ik zei dat ik akkoord was maar dat het eigenlijk belachelijk was omdat dit gemakkelijk met een beetje goede wil te regelen is. Hij antwoordde mij dat hij ‘er met zijn vrouw eens over zou spreken’. Sindsdien is het kalm gebleven op de metalen trap.

  Ik heb er lang aan gedacht om een klacht in te dienen in deze zaak tegen de Borgerhoutse wijkagent A. Bij de ontseining zei ik de Politie van Borgerhout dat dit ‘absoluut niet kan maar dat ik er niet aan dacht om een klacht in te dienen’. Ik heb de heer A. er nadien nog persoonlijk voor gebeld. Er werd afgesproken om ‘vrienden te blijven’ maar het is best mogelijk dat hij de heer V verder is blijven informeren over mijn persoonlijk dossier. Er bestond tot nog toe immers toch geen enkel bewijs van de gebeurde feiten. Het is daarom belangrijk dat mijn klacht ernstig genomen wordt.

  Mijn verontrustheid over deze zaak en de mogelijke achtergronden van de de plots opduikende seiningen, nam toe door een banaal feit dat gisteren gebeurde.
  Gisterennamiddag luisterde ik wat naar muziek op mijn appartement terwijl ik rond bepaalde dossiers werkte. Op een bepaald moment hoorde ik dat de genaamde S zich erg druk maakte over de muziek en er in alle stilte met iemand over sprak. De muziek stond echter helemaal niet hard. Ik ging rond 15.30 uur weg en kwam rond 20.30 weer thuis. Ik bereidde wat eten en luisterde opnieuw naar wat muziek. Ik kreeg opnieuw dezelfde reactie. Ik zette de muziek af en keek naar een documentaire over Nazi-Duitsland. Dat was rond 22 uur en het geluid van de TV stond zeker niet te hard. Ik hoorde S opnieuw de trap opkomen. Ik hoorde ook hoe dat er iemand razendsnel in alle stilte de metalen trap op- en neerging. Vervolgens werd de buitendeur voortdurend dichtgeslagen zonder dat het licht in de gang aanging. Ik zette de TV tenslotte uit en ben gaan slapen.
  Ik vermoed dat S en/of zijn vriendin zich hebben beklaagd bij de heer V. Dat is echter volledig onterecht omdat ik geen lawaai maakte en ik mij nooit druk maak op het moment dat zij in een soort van bevlieging, gedurende een paar uren 3 of 4 keren al hun meubels verschuiven. Soms vrees ik dat de buren mij van dit lawaai verdenken en ik heb besloten om hen daarover te spreken.
  Vanmorgen schreef ik een briefje waarin ik het koppel boven mij eraan herinnerde dat de heer V op het moment dat ik daar kwam wonen, mij had gezegd dat zij mij dringend wilden leren kennen. Ik had ze daarop mijn telefoonnummer, email-adres en blogadres bezorgd. Maar tot een kennismaking kwam het niet. Men zei me dat men ‘bijna nooit thuis is’ (terwijl dat niet klopt). Ik schreef hen dat zij mij persoonlijk konden spreken indien ze dat willen en ik nodigde hen opnieuw uit voor een koffietje.
  Niet onbelangrijk in deze zaak: de heer V bezorgde het koppel zopas een nieuw dakterras.
  Er kwam geen reactie maar ik vond wel een uitnodiging van de heer A. in mijn brievenbus. Ik heb het vermoeden dat men dus een klacht heeft ingediend en ik neem eerstdaags contact op met de huurdersbond.

  De Borgerhoutse politieinspecteur B D liet mij een hele uitleg doen toen ik enkele uren geleden klacht op het politiekantoor van Borgerhout ging neerleggen. Zij vertelde mij dat zij ‘er helemaal alleen voor stond’ en dat de andere politieagenten ‘voor andere diensten’ werkten. Zij verwees mij door naar uw klantenservice terwijl het toch een Borgerhoutse aangelegenheid betreft. Op mijn aandringen maakte zij een papiertje op waarop bevestigd wordt dat ik aangifte ben komen doen. Wat de door haar opgemaakte samenvatting van mijn aangifte precies inhoudt, mocht ik niet lezen.
  Boven het papiertje staat ‘Attest van aangifte (geen misdrijf)’.
  Ik heb echter het gevoel dat men mijn goede naam als activist wil schaden en dat men mij wil dwingen om te verhuizen. Ik heb het gevoel dat het om een misdrijf of de bescherming van een collega gaat.
  Op mijn vraag om een briefje op te stellen waaruit de vooropgezette woorden ‘geen misdrijf’ zouden geschrapt worden, wou mevrouw D. niet ingaan.

  Ik zend deze klacht per aangetekende brief door aan de Politie van Borgerhout die verplicht is om mijn klacht te noteren.

  Met vriendelijke groet,

  Jan Boeykens
  xxxxxxx
  2140 Borgerhout

 2. Van: Jan Boeykens
  Datum: 25 september 2014 18:05
  Onderwerp: Re: KM-14-0912-04 RDB – klacht politie Borgerhout
  Aan: Willy Provinciael stad.antwerpen
  Cc: Jan Boeykens

  Geachte Heer,

  Hartelijk dank voor uw antwoord en ook voor uw schriftelijk antwoord dat ik vandaag ontving.

  Vandaag ontving ik ook een nieuwe schriftelijke uitnodiging van de wijkagent met de vermelding ‘LAATSTE UITNODIGING’.
  Wat hij daarmee precies bedoelt, is mij niet duidelijk. Het komt nogal dreigend over.

  Ik heb de wijkagent een van de voorbije dagen ontmoet. Ik zou nu niet verhoord worden omtrent enkele belachelijke seiningen omtrent ‘laster en eerroof’ die afkomstig zijn van twee figuren van de lokale politie Neteland (van de eerste bestaan er 30 processen-verbaal van zedenfeiten met jongetjes en de andere weigerde een aanslag op een vrouw, moeder van 3 minderjarige kinderen, te noteren).
  Maar het zou te maken hebben met het maken van foto’s terwijl ik tal van foto’s op Google + publiceer en alsof het hierbij om een misdrijf zou gaan.
  Ik zal mij dus eerstdaags dus op het politiebureel van Borgerhout melden maar zal weigeren een verklaring tegenover de wijkagent af te leggen gezien hij betrokken partij is in deze zaak.

  Ik vermoed dat de plotse seiningen te maken hebben met de Turnhoutse Justitie die de kinderpornozaak Zandvoort in de doofpot heeft gestoken en die volgende maand Marcel Vervloesem van onze vereniging, opnieuw wil veroordelen. Dat zou dan, zoals inmiddels de gewoonte is geworden, gebeuren op basis van een louter gezegde dat in de krant Het Nieuwsblad verscheen.

  De bovenburen waarvan ik in mijn brief sprak, zijn intussen ingegaan op mijn uitnodiging om samen iets te gaan drinken. We hebben elkaar in aanwezigheid van mijn vertrouwenspersoon gesproken. Dat is een stap in de goede richting en vermindert de spanning in het huis die ondermeer ontstonden door het gerucht over een seining.

  Ik noteer alvast dat mijn klacht het voorwerp zal uitmaken van een ‘intern onderzoek’ en dat ik schriftelijk op de hoogte wordt gebracht van het resultaat van het onderzoek.

  U zegt dat ik voor ‘aangifte van strafbare feiten mij naar een commissariaat naar keuze kan begeven om een verklaring af te leggen.
  Een 10-tal dagen begaf ik mij naar het politiekantoor van Borgerhout waar er maar een dame van de dienst aanwezig bleek te zijn. Zij wou (of had geen tijd) om een verklaring af te nemen en schreef op de schriftelijk bevestiging van mijn verklaring waarop ik had aangedrongen ‘geen strafbaar feit’. Dat vind ik echter te voorbarig omdat er eerst een onderzoek dient gevoerd te worden.

  Ik heb lang overwogen om geen klacht tegen de wijkagent in te dienen maar ik word zodanig onder druk gezet door allerlei seiningen (en nu weer uitgenodigd voor een verhoor inzake foto’s), dat ik besloten heb om mijn verdediging waar te nemen en terzake een advocaat te contacteren alhoewel ik mij niet zal laten afleiden van de werkelijke problemen: de doofpotpolitiek van de Turnhoutse Justitie die blijkbaar van hogeraf en zelfs door de minister van Justitie zelf wordt (werd) gesteund.

  Met vriendelijke groeten,

  Jan Boeykens
  Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

 3. Zolang de Sp.a de kinderpornozaak Zandvoort in de doofpot blijft steken door, via Justitie, bepaalde bestuursleden te beschermen, blijven we parlementsleden van alle politieke partijen contacteren:

  Beste, Indien u mij bereikte via het adres gerolf.annemans@dekamer.be, gelieve dan te noteren dat dit adres binnenkort vervalt. U kan mij in de toekomst steeds bereiken op volgend e-postadres: gerolf.annemans@vlaamsbelang.org
  Met vriendelijke groet,
  Gerolf Annemans

 4. Beste K.,

  Zoals je zal gezien hebben, zijn we met een soort van tegenoffensief gestart.

  Het moet gedaan zijn met de pesterijen van Justitie (seiningen Victorreke en zijn vriend-inspecteur, gelekte informatie over de seining aan mijn huisbaas die er verder over roddelde, verhoor in verband met het maken van foto’s en -om niet te vergeten – de maandenlange terreur op het gezin van Marcel’s dochter terwijl alle Morkhoven-blogs gesloten werden).

  De Minister van Justitie moet ervoor zorgen dat de Justitie van Turnhout haar werk doet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s