Antwerpen Nieuws: Problemen met Water Link

kelder2vander meydenstraat kelder 3

Voor onze problemen met Water Link hebben we ons tot de zogenaamde klantendienst van Water Link gericht die enkel uit was op onze betaling en geen aandacht wenste te schenken aan onze problematiek.

Zij werd daarin gesteund door de Vlaamse Ombudsdienst die met geen woord op onze aangehaalde problemen wenste in te gaan en Water Link steunde zodat we aanmaningen (kosten 5 euro) en ingebrekestellingen (kosten 15 euro) ontvingen.  Water Link dreigde ook met een deurwaarder en het afsluiten van de watervoorziening.

Ook bij de Antwerpse Ombudsdienst die ons aanraadt om een advocaat te nemen, konden we met onze klacht niet terecht.

We zijn ons er van bewust dat honderden mensen zich in eenzelfde situatie bevinden en dat zij enkel tot betalen worden gedwongen zonder dat hun klachten over de facturen van hun water-, gas- en/of electriciteitsmaatschappij, ernstig onderzocht en behandeld worden.

Sinds geruime tijd hebben we een de blog http://electrabel-klachten-plaintes.skynetblogs.be/ waarop mensen die problemen hebben met Electrabel hun verhaal kwijt kunnen.

We wensen ook onze blog http://slaapkamers-met-zwembad.skynetblogs.be/ voor de slachtoffers van de energiemaatschappijen open te stellen.

—————-

Geachte heer Boeykens

U zond mij nog een reactie op mijn vorige mail over de factuur die u kreeg van Water-Link.

Helaas moet ik u melden dat ik als ombudsvrouw van de stad Antwerpen enkel bevoegd ben voor de stedelijke dienstverlening, lokale politie, stedelijk onderwijs, OCMW, het zorgbedrijf en de sociale huisvestingsmaatschappijen.

Water-Link valt niet onder mijn bevoegdheid.

Omdat u toch nog verdere stappen wil ondernemen raad ik u aan om advies in te winnen bij een advocaat of contact op te nemen met een bureel voor juridische bijstand dat u kunt vinden via onderstaande link

www.advocaat.be

Alvast veel succes gewenst

Met vriendelijke groeten

Karla Blomme | Ombudsvrouw, Ombudsdienst stad Antwerpen, lokale politie, OCMW en Zorgbedrijf Antwerpen, sociale huisvesting, De Coninckplein 25 | 2060 Antwerpen (Ingang kantoor:  Muizenstraat)

Antwerpen: Problemen met Water Link

vander meydenstraat kelder 3kelder2
Antwerpen, 21 november 2014
Karla Blomme | Ombudsvrouw
Ombudsdienst stad Antwerpen, OCMW, lokale politie en sociale huisvesting, De Coninckplein 25 | 2060 Antwerpen
Geachte Mevrouw,
Bedankt voor uw antwoord.
Zoals u in mijn schrijven zal hebben gelezen, ben ik helemaal niet tevreden over de manier waarop de Vlaamse Ombudsdienst mijn klacht inzake Water Link afhandelde.
Misschien is dit voor een deel te wijten aan het feit dat ik in mijn eerste brief schreef dat ik ‘weinig of geen vertrouwen in de Vlaamse Ombudsdienst heb’ maar deze opmerking was dan ook terecht.
Op 35 jaar tijd heeft geen enkel van mijn klachten bij de Vlaamse Ombudsdienst, tot een positief resultaat geleid. Dat is niet normaal te noemen.
Ik werkte vroeger (ten tijde van Wivina Demeester) bijvoorbeeld heel wat rond de rechten van de patiënt maar al mijn klachten terzake werden door de Vlaamse Ombudsdienst die telkens voortging op de verklaring van de Vlaamse Gezondheidsinspectie die een nauwe band onderhoudt met Caritas-instellingen, geklasseerd.  Daardoor begon ik mij af te vragen wat de feitelijke rol was van de Vlaamse Ombudsdienst. De dienst leek niet te zijn bedoeld om klachten te onderzoeken maar om fouten van overheidsinstanties dicht te dekken.
Ik maakte hetzelfde mee met mijn klacht rond de Geelse Huisvesting die één van haar bestuursleden petities in een wijk liet opstellen, om bepaalde mensen uit hun sociale woning te zetten. De maatschappij wees ook sociale woningen toe aan mensen die er geen recht op hadden. Ik schreef hierover ondermeer naar oud-minister Keulen (Open VLD) die in een bepaald geval ‘eerst’ de resultaten van een procedure voor de Vrederechter afwachtte, om mij dan enkele maanden later mede te delen dat hij zich ‘niet kon mengen in gerechtelijke procedures’. Ik bracht deze gang van zaken meermaals ter sprake bij de Vlaamse Ombudsdienst waar men deze gang van zaken blijkbaar normaal vond.
Enkele jaren geleden diende ik verschillende klachten in inzake het systematisch achterhouden van onze briefwisseling en de folterpraktijken tegenover Marcel Vervloesem, bestuurslid van onze vereniging, in de gevangenis van Brugge.
Tot mijn verbazing wou de Vlaamse Ombudsdienst toen wel ingaan op mijn klachten inzake willekeurige sancties en folterpraktijken in de gevangenis van Brugge die in strijd waren met de zogenaamde gevangeniswet.
Maar toen ik de Vlaamse Ombudsdienst verder contacteerde, ontving ik geen enkel antwoord meer alsof er vanuit het kabinet van oud-justitieminister De Clerck de opdracht gegeven was om geen aandacht te besteden aan deze zaak.
Ook in mijn persoonlijke probleem met Water Link, bleef de Vlaamse Ombudsdienst volgens mij in gebreke. Mijn klacht draaide rond het feit dat Water Link mij 25 euro wou laten betalen voor het feit dat ik de stand van mijn meter, laattijdig had aangegeven en er intussen iemand van de maatschappij was langs geweest om de meterstand te noteren.
De Vlaamse Ombudsdienst wees op een artikeltje van het contract dat haar door Water Link was toegezonden waarin stond dat ‘alle kosten door de klant dienen betaald te worden’.  Einde discussie.
Ik zond de Vlaamse Ombudsdienst echter een reeks foto’s waaruit bleek dat ik de kelder (zonder verlichting, zonder trapleuning,) niet kon betreden en vroeg de Vlaamse Ombudsdienst tevens om de Antwerpse Wooninspectie te willen contacteren die deze feiten enkele weken geleden heeft vastgesteld en in haar rapport genoteerd heeft. Ook de man van de Antwerpse Wooninspectie is de kelder niet ingegaan omdat hij geen risico wou nemen. Zoals u weet, wil de Antwerpse Wooninspectie de woonkwaliteit van de Antwerpenaars verbeteren. Dus ik dacht wel dat de Vlaamse Ombudsdienst deze dienst wel eens mocht contacteren.
Water Link wist het zo te draaien dat ik bepaalde facturen niet had betaald. Dat had echter niets met mijn klacht te maken en ik vind het fout dat de Vlaamse Ombudsdienst die redenering overnam.
Om toch even verder op de betaling van de facturen in te gaan: een bepaalde rekening van Water Link bleek bij nazicht, en in tegenstelling tot wat ik genoteerd had, inderdaad niet te zijn betaald. Het betrof hier een bedrag van 53 euro voor de maand september 2014.  Ik heb dat bedrag toen onmiddellijk op de rekening van Water Link gestort. Een ander bedrag had te maken met de aansluiting van het water, waarvan men mij echter nooit op de hoogte bracht. Ik wist zelfs niet eens dat de huisbaas het water had afgesloten voor dat ik het appartement huurde.
De Vlaamse Ombudsdienst volgde dus uitsluitend de redenering van Water Link zonder rekening te houden met mijn klacht rond het opmeten van de water-meterstand. Ze wees mij op het feit dat ik mij ‘akkoord verklaarde met het feit om alle onkosten van Water Link te betalen’ en stelde mij (zoals Water Link) voor als een soort wanbetaler, wat ik helemaal niet ben en helemaal naast de kwestie is.
Omdat Water Link zich door de Vlaamse Ombudsdienst gesteund voelde, begon zij mij aanmaningen en ingebrekestellingen te sturen.
Ik werd zodanig onder druk gezet dat ik een voor mij onverklaarbare rekening van Water Link ten belope van maar liefst 96 euro tenslotte betaalde.
Ik denk dat er zich heel wat mensen in mijn situatie bevinden. Zij betalen tenslotte maar, niet omdat zij akkoord zijn met de factuur, maar omdat zij van alle problemen en op de opéénstapeling van bijkomende kosten willen verlost zijn.
De klantendiensten van Electrabel, Waterlink en de gasmaatschappijen werken als ware incasso-bureau’s. Indien er een betwisting is, krijgt men kosten voor aanmaningen, ingebrekestellingen en deurwaarders. Bovendien wordt ermee gedreigd om het water, de gas of de elektriciteit af te sluiten (wat weer bijkomende kosten voor de her-aansluiting met zich meebrengt).
Over de facturen valt niet de discussiëren.
Op mijn blog http://electrabel-klachten-plaintes.skynetblogs.be/ getuigen honderden mensen over het feit dat zij nergens met hun klachten terecht kunnen.
Het is niet de taak van de Vlaamse en Antwerpse Ombudsdienst om voor de frauduleuze en klant-vijandige praktijken van de Energie- Water- en Gasmaatschappijen te kiezen.
In afwachting van uw antwoord, teken ik,
Hoogachtend,
Jan Boeykens
Van der Meydenstraat 12/2
2140 Borgerhout
————
van:  Jan Boeykens <werkgroepmorkhoven@gmail.com>
aan:  Ombudsvrouw <ombudsvrouw@stad.antwerpen.be>
cc:  Jan Boeykens <werkgroepmorkhoven@gmail.com>,
“antwerpen@radiocontact.be” <antwerpen@radiocontact.be>,
“antwerps.pershuis@pandora.be” <antwerps.pershuis@pandora.be>,
bart.dewever@stad.antwerpen.be,
koen.kennis@stad.antwerpen.be,
Philip Heylen <philip.heylen@stad.antwerpen.be>,
Lu VC <ludo.vancampenhout@stad.antwerpen.be>,
claude.marinower@stad.antwerpen.be,
marc.vanpeel@stad.antwerpen.be,
rob.vandevelde@stad.antwerpen.be,
nabilla.aitdaoud@stad.antwerpen.be,
fons.duchateau@stad.antwerpen.be,
stadssecretaris@stad.antwerpen.be,
marleen Boeykens <Marleen_boeykens@hotmail.com>
datum:  26 november 2014 20:01

Foreign Ministry

6137-000082

D Auf der Egge 65A, 33619 Bielefeld,                            residential Address
Fabian Löffler (18)  9/666
13 November 2013/25 December 2013 (disguised murder)

about D Kurt-Schumacher-Strasse 46, 33615 Bielefeld,            Police HQ Bielefeld

after D Thomas-Mann-Str. 15, 33719 Bielefeld,                   residential Address
Elmar Brok CDU -Ukraine maidan kiev 2013/2014-

+

D Kurt-Schumacher-Strasse 46, 33615 Bielefeld,                  Police HQ Bielefeld

about D Stapenhorststrasse 96, 33615 Bielefeld,                 Max-Planck-High School/
Fabian Löffler (18)  9/666                              Last seen
13 November 2013/25 December 2013 (disguised murder)

after D Siekerwall 9, 33602 Bielefeld,                          NS State Police Regional Head office

+

D Universitätsstrasse 25, 33615 Bielefeld,                      University of Bielefeld
Sascha Krolzig (Student) NeoNazi  NPD

about D Stapenhorststrasse 96, 33615 Bielefeld,                 Max-Planck-High School/
Fabian Löffler (18)  9/666                              Last seen
13 November 2013/25 December 2013 (disguised murder)

after D Bismarckstrasse 20, 33615 Bielefeld,                    residential Address
Sascha Krolzig  NeoNazi  NPD

+

D Universitätsstraße 25, 33615 Bielefeld,                       University of Bielefeld
Sascha Krolzig (Student) NeoNazi  NPD

about D Kurt-Schumacher-Straße 46, 33615 Bielefeld,             Police HQ Bielefeld

after D Turnerstrass 5-9, 33602 Bielefeld,                      CDU European Office
Elmar Brok CDU -Ukraine maidan kiev 2013/2014-

+

D Wacholderstr. 25, 32105 Bad Salzuflen,                        residential Address
Dennis Berg (16)  7
06 May 2010/07 May 2010 (disguised murder)

about D Universitätsstraße 25, 33615 Bielefeld,                 University of Bielefeld
Sascha Krolzig (Student) NeoNazi  NPD

after D Auf der Egge 65A, 33619 Bielefeld,                      residential Address
Fabian Löffler (18)  9/666
13 November 2013/25 December 2013 (disguised murder)

+

D Paul-Schneider-Strasse 5, 32107 Bad Salzuflen,                Rudolph Brandes High School
Dennis Berg (16) (Student)
06 May 2010/07 May 2010 (disguised murder)

about D Wacholderstr. 25, 32105 Bad Salzuflen,                  residential Address
Dennis Berg (16)  7
06 May 2010/07 May 2010 (disguised murder)

after D Euterweg, 32105 Bad Salzuflen,                          Locality – Forest ?
Dennis Berg (16)  7
06 May 2010/07 May 2010 (disguised murder)

http://hinter-der-fichte.blogspot.de/

Foreign Ministry

6137-000082

D Turmstr. 91, 10559 Berlin,                                            District Court
  Kirsten Heisig  Judge
  03 July 2010 (disguised murder)


about D Kirchstr. 7, 10557 Berlin                                       Administrative Judge
        Elke Steinmeier Judge (Frank-Walter Steinmeier SPD)

after D Auguste-Viktoria-Strasse 74, 14193 Berlin,                      Israel Embassy – MOSSAD


+


D Werderscher Markt 1, 10117 Berlin                                     Foreign Ministry
  Ukraine maidan kiev 2013/2014
  Frank-Walter Steinmeier SPD  Federal Foreign Minister


about D Willy Brandt Strasse 1, 10557 Berlin,                           Federal Chancellor of Germany
        Angela Merkel CDU  German Chancellor

about D Platz der Republik 1, 10557 Berlin,                             Reichstag/House of Representatives
        Angela Merkel CDU  German Chancellor
        Frank-Walter Steinmeier SPD  Federal Foreign Minister

after D Kirchstr. 7, 10557 Berlin                                       Administrative Judge
        Elke Steinmeier Judge (Frank-Walter Steinmeier SPD)

+

D Werderscher Markt 1, 10117 Berlin                                     Foreign Ministry
Ukraine maidan kiev 2013/2014
Frank-Walter Steinmeier SPD – Federal Foreign Minister

about D Dorotheenstrasse 21/Unter den Linden 8, 10117 Berlin,           Foundation of Prussian Cultural Heritage
Prussian Academy of Sciences                                    former Grand Lodge of Prussia
Emil Warburg since 1894 – Physicist                             former Prussian Academy of Sciences
Max Planck since 1894 – Physicist
Paul Drude since 1906 (05 July 1906-disguised murder) – Physicist
Albert Einstein since 1914 – Physicist

after D Elchdamm 17, 13503 Berlin                                       Locality – Forest
Kirsten Heisig  Judge
03 July 2010 (disguised murder)

+

D Auguste-Viktoria-Straße 74, 14193 Berlin,                             Israel Embassy – MOSSAD

about D Stauffenbergstraße 13-14, 10785 Berlin,                         former NS Bendlerblock of Defence
Ministry of Defence

about D Stauffenbergstraße 1, 10785 Berlin,                             Austrian Embassy
(Prof. Friedrich Hasenöhrl 1904)

about D Cora-Berliner-Straße 1, 10117 Berlin,                           Holocaust Memorial
B’nai B’rith

about D Wilhelmstraße 70-71, 10117 Berlin,                              British Embassy – MI6

about D Unter den Linden 63-65, 10117 Berlin,                           Russian Embassy

about D Dorotheenstrasse 21/Unter den Linden 8, 10117 Berlin,           Foundation of Prussian Cultural Heritage
Prussian Academy of Sciences                                    former Grand Lodge of Prussia
Emil Warburg since 1894 – Physicist                             former Prussian Academy of Sciences
Max Planck since 1894 – Physicist
Paul Drude since 1906 (05 July 1906-disguised murder) – Physicist
Albert Einstein since 1914 – Physicist

after D Am Kupfergraben 6, 10117 Berlin,                                residential Address
Angela Merkel CDU  German Chancellor

Ottmar Schreiner  SPD                                           residential Address/
06.04.2013 (disguised murder)                                   Scene of the Crime


Frank-Walter Steinmeier – SPD Federal Foreign Minister
-Ukraine maidan kiev 2013/2014-

Wife: Elke Steinmeier (Elke Büdenbender) Administrative Judge
Berlin-Zehlendorf,

Paul Drude (42) – Journal Annals of Physics

In 1900 he became the editor of the Journal Annals of Physics,
the most prestigious physics journal at this time. From 1901-1905
he was Professor of Physics at the University of Giessen. In 1905
he became director of the Physics Institute of the University of
Berlin. In 1906, at the height of his career, he became a member
of the Prussian Academy of Sciences. A few days after his inauguration
lecture, inexplicably, he committed suicide.

Paul Drude Publisher
Journal Annals of Physics – 1904/05 – On the theory of radiation in moving bodies
Prof. Friedrich Hasenöhrl (Austrian) (41) Physicist – 30 November 1874-07 October 1915

Belgische Justitie en kindermisbruiken: doofpotpolitiek

Jan Boeykens Marcel Vervloesem

De Belgische justitie die de kinderpornozaak Zandvoort (88.539 slachtoffers) al jarenlang in de doofpot steekt om bepaalde figuren uit de magistratuur en de politiek te beschermen, probeert te achterhalen wat de Werkgroep Morkhoven afweet van de boot Apollo waarop allerlei hooggeplaatst cliënteel kinderen misbruikte.

Problemen met Water Link: Antwerpse Ombudsdienst

gantman

Antwerpen, 21 november 2014

Karla Blomme | Ombudsvrouw
Ombudsdienst stad Antwerpen, OCMW, lokale politie en sociale huisvesting
De Coninckplein 25 | 2060 AntwerpenGeachte Mevrouw,

Bedankt voor uw antwoord.
Zoals u in mijn schrijven zal hebben gelezen, ben ik helemaal niet tevreden over de manier waarop de Vlaamse Ombudsdienst mijn klacht inzake Water Link afhandelde.
Misschien is dit voor een deel te wijten aan het feit dat ik in mijn eerste brief schreef dat ik ‘weinig of geen vertrouwen in de Vlaamse Ombudsdienst heb’ maar deze opmerking was dan ook terecht.
Op 35 jaar tijd heeft geen enkel van mijn klachten bij de Vlaamse Ombudsdienst, tot een positief resultaat geleid. Dat is niet normaal te noemen.
Ik werkte vroeger (ten tijde van Wivina Demeester) bijvoorbeeld heel wat rond de rechten van de patiënt maar al mijn klachten terzake werden door de Vlaamse Ombudsdienst die telkens voortging op de verklaring van de Vlaamse Gezondheidsinspectie die een nauwe band onderhoudt met Caritas-instellingen, geklasseerd.  Daardoor begon ik mij af te vragen wat de feitelijke rol was van de Vlaamse Ombudsdienst. De dienst leek niet te zijn bedoeld om klachten te onderzoeken maar om fouten van overheidsinstanties dicht te dekken.
Ik maakte hetzelfde mee met mijn klacht rond de Geelse Huisvesting die één van haar bestuursleden petities in een wijk liet opstellen, om bepaalde mensen uit hun sociale woning te zetten. De maatschappij wees ook sociale woningen toe aan mensen die er geen recht op hadden. Ik schreef hierover ondermeer naar oud-minister Keulen (Open VLD) die in een bepaald geval ‘eerst’ de resultaten van een procedure voor de Vrederechter afwachtte, om mij dan enkele maanden later mede te delen dat hij zich ‘niet kon mengen in gerechtelijke procedures’. Ik bracht deze gang van zaken meermaals ter sprake bij de Vlaamse Ombudsdienst waar men deze gang van zaken blijkbaar normaal vond.
Enkele jaren geleden diende ik verschillende klachten in inzake het systematisch achterhouden van onze briefwisseling en de folterpraktijken tegenover Marcel Vervloesem, bestuurslid van onze vereniging, in de gevangenis van Brugge.
Tot mijn verbazing wou de Vlaamse Ombudsdienst toen wel ingaan op mijn klachten inzake willekeurige sancties en folterpraktijken in de gevangenis van Brugge die in strijd waren met de zogenaamde gevangeniswet.
Maar toen ik de Vlaamse Ombudsdienst verder contacteerde, ontving ik geen enkel antwoord meer alsof er vanuit het kabinet van oud-justitieminister De Clerck de opdracht gegeven was om geen aandacht te besteden aan deze zaak.
Ook in mijn persoonlijke probleem met Water Link, bleef de Vlaamse Ombudsdienst volgens mij in gebreke. Mijn klacht draaide rond het feit dat Water Link mij 25 euro wou laten betalen voor het feit dat ik de stand van mijn meter, laattijdig had aangegeven en er intussen iemand van de maatschappij was langs geweest om de meterstand te noteren.
De Vlaamse Ombudsdienst wees op een artikeltje van het contract dat haar door Water Link was toegezonden waarin stond dat ‘alle kosten door de klant dienen betaald te worden’.  Einde discussie.
Ik zond de Vlaamse Ombudsdienst echter een reeks foto’s waaruit bleek dat ik de kelder (zonder verlichting, zonder trapleuning,) niet kon betreden en vroeg de Vlaamse Ombudsdienst tevens om de Antwerpse Wooninspectie te willen contacteren die deze feiten enkele weken geleden heeft vastgesteld en in haar rapport genoteerd heeft. Ook de man van de Antwerpse Wooninspectie is de kelder niet ingegaan omdat hij geen risico wou nemen. Zoals u weet, wil de Antwerpse Wooninspectie de woonkwaliteit van de Antwerpenaars verbeteren. Dus ik dacht wel dat de Vlaamse Ombudsdienst deze dienst wel eens mocht contacteren.
Water Link wist het zo te draaien dat ik bepaalde facturen niet had betaald. Dat had echter niets met mijn klacht te maken en ik vind het fout dat de Vlaamse Ombudsdienst die redenering overnam.
Om toch even verder op de betaling van de facturen in te gaan: een bepaalde rekening van Water Link bleek bij nazicht, en in tegenstelling tot wat ik genoteerd had, inderdaad niet te zijn betaald. Het betrof hier een bedrag van 53 euro voor de maand september 2014.  Ik heb dat bedrag toen onmiddellijk op de rekening van Water Link gestort. Een ander bedrag had te maken met de aansluiting van het water, waarvan men mij echter nooit op de hoogte bracht. Ik wist zelfs niet eens dat de huisbaas het water had afgesloten voor dat ik het appartement huurde.
De Vlaamse Ombudsdienst volgde dus uitsluitend de redenering van Water Link zonder rekening te houden met mijn klacht rond het opmeten van de water-meterstand. Ze wees mij op het feit dat ik mij ‘akkoord verklaarde met het feit om alle onkosten van Water Link te betalen’ en stelde mij (zoals Water Link) voor als een soort wanbetaler, wat ik helemaal niet ben en helemaal naast de kwestie is.
Omdat Water Link zich door de Vlaamse Ombudsdienst gesteund voelde, begon zij mij aanmaningen en ingebrekestellingen te sturen.
Ik werd zodanig onder druk gezet dat ik een voor mij onverklaarbare rekening van Water Link ten belope van maar liefst 96 euro tenslotte betaalde.
Ik denk dat er zich heel wat mensen in mijn situatie bevinden. Zij betalen tenslotte maar, niet omdat zij akkoord zijn met de factuur, maar omdat zij van alle problemen en op de opéénstapeling van bijkomende kosten willen verlost zijn.
De klantendiensten van Electrabel, Waterlink en de gasmaatschappijen werken als ware incasso-bureau’s. Indien er een betwisting is, krijgt men kosten voor aanmaningen, ingebrekestellingen en deurwaarders. Bovendien wordt ermee gedreigd om het water, de gas of de elektriciteit af te sluiten (wat weer bijkomende kosten voor de her-aansluiting met zich meebrengt).
Over de facturen valt niet de discussiëren.
Op mijn blog http://electrabel-klachten-plaintes.skynetblogs.be/ getuigen honderden mensen over het feit dat zij nergens met hun klachten terecht kunnen.
Het is niet de taak van de Vlaamse en Antwerpse Ombudsdienst om voor de frauduleuze en klant-vijandige praktijken van de Energie- Water- en Gasmaatschappijen te kiezen.
In afwachting van uw antwoord, teken ik,
Hoogachtend,
Jan Boeykens
Van der Meydenstraat 12/2
2140 Borgerhout
===
Geachte heer Boeykens
Bedankt voor uw mail.
Aangezien uw mail in eerste instantie gericht is aan de Vlaamse ombudsman, ga ik ervan uit dat u van hem een antwoord mag verwachten.
Mocht u in de toekomst nog vragen en of opmerkingen hebben, verneem ik dit graag van u.
met vriendelijke groeten
Karla Blomme | Ombudsvrouw
====
Foto: André Gantman (NV-A), directeur van Water Link

Justitie: Verzoekschrift ter attentie van Minister Turtelboom

turtelboom

Betreft:

Verzoekschrift om de door burgemeester Johny De Raeve (Open-Vld) van Zonhoven en voormalig Belgisch minister van justitie Annemie Turtelboom (Open-Vld) bij A.M.L van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen afgenomen identiteit op het adres van de vanaf 1 januari 2011 tot 15 oktober 2012 en vanaf 29 augustus 2013 tot heden door burgemeester Johny De Raeve in het Belgische Rijksregister valselijk geregistreerde onbewoonde woning Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven op grond van de inhoud van dit verzoekschrift weer terug te geven, waartoe u onder meer op grond van het op 12 november 2012 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerde arrest van 25 oktober 2012 (rolnummer: 130/2012) overeenkomstig uw afgelegde eed grondwettelijk verplicht bent, door aan:

  1. Van Rooij, Adrianus Marius Lambertus, bij besluit vanaf 1 januari 2011 wonende op zijn hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België) met terugwerkende kracht een identiteitskaart te verstrekken;
  2. Van Nunen Johanna Elisabeth Maria, bij besluit vanaf 1 januari 2011 wonende op haar hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België) met terugwerkende kracht een identiteitskaart te verstrekken;

en dat vóór uiterlijk 15 november 2014 bij kerende e-mail schriftelijk te bevestigen:

Voor de inhoud van dit verzoekschrift d.d. 11 november 2014 verwijzen wij u naar de volgende link:

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/11-november-2014-verzoekschrift-aan-vlaams-minister-liesbeth-homans-van-binnenlands-bestuur.pdf

Slachtoffers regering Michel: pensioenspaarders

michel

Wie aan pensioensparen doet, zal dit jaar niet 950 euro fiscaal in mindering brengen, maar 940 euro. De regering-Michel bevriest het plafond van de belastingvermindering op het niveau van 2013, blijkt uit het ontwerp van programmawet, waarover De Tijd vandaag bericht.

De regering-Michel besliste bij de begrotingsbesprekingen een reeks belastingverminderingen voor vier jaar te bevriezen en dus niet aan te passen aan de stijging van de levensduurte. Maar uit de programmawet blijkt nu dat die verminderingen bevroren worden op het niveau van 2013. En niet, zoals verwacht, op het niveau van dit jaar. In de praktijk betekent dat bijvoorbeeld dat dit jaar “slechts” 940 euro kan worden ingebracht voor pensioensparen, 10 euro minder dan het bedrag van 950 euro waar iedereen van uitgaat. Duizenden Belgen dreigen dit jaar dus te veel te storten.

Voorts geldt de fiscale vrijstelling voor het spaarboekje dit jaar niet voor rente-inkomsten tot 1.900 euro, zoals eerder aangekondigd begin dit jaar, maar voor 1.880 euro. Gepensioneerden, zieken en invaliden worden volgens fiscalist Jef Wellens bij Wolters Kluwer het zwaarst getroffen door de ingreep omdat zij genieten van grote belastingverminderingen, die nu ook worden verlaagd.

http://www.hln.be/hln/nl/943/Consument/article/detail/2120544/2014/11/14/Michel-I-snoeit-in-belastingverminderingen.dhtml

Politieke corruptie: Vlaamse liberalen

11/11/14 Verzoekschrift om de door burgemeester Johny De Raeve (Open-Vld) van Zonhoven en voormalig Belgisch minister van justitie Annemie Turtelboom (Open-Vld) bij A.M.L van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen afgenomen identiteit op het adres van de vanaf 1 januari 2011 tot 15 oktober 2012 en vanaf  29 augustus 2013 tot heden door burgemeester Johny De Raeve in het Belgische Rijksregister valselijk geregistreerde onbewoonde woning Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven op grond van de inhoud van dit verzoekschrift weer terug te geven, waartoe u onder meer op grond van het op 12 november 2012 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerde arrest van 25 oktober 2012 (rolnummer: 130/2012) overeenkomstig uw afgelegde eed grondwettelijk verplicht bent.

Daarin staat ondermeer:

Op 11 augustus 1992 is de Gebr. van Aarle B.V. op het adres Ollandseweg 159, 5491 XD te Sint-Oedenrode begonnen met het impregneren van hout in zijn illegaal gebouwde houtimpregneerinstallatie, in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan, zonder een daarvoor vereiste Hinderwetvergunning (Milieuvergunning) van burgemeester en wethouders van Sint Oedenrode, zonder een daarvoor wettelijk vereiste Wvo-Vergunning (lozingsvergunning) van het waterschap De Dommel te Boxtel, zonder een daarvoor wettelijk vereist extern veiligheidsrapport en rampenbestrijdingsplan vanwege de aanwezigheid van meer dan 500 kilogram arseenzuur op grond van de post Seveso-richtlijn die de omliggende woningen tot op 500 meter van betreffende locatie (waarvan 12 woningen zijn gelegen tussen de 0 en 100 meter) moet beschermen tegen een chemische ramp zoals in Seveso (Italie) en Bopal (India). De Gebr. van Aarle B.V. mocht zijn hout alleen impregneren met wolmanzouten, het superwolmanzout-Co van Hickson Garantor B.V. te Nijmegen. Om bij burgemeester en wethouders een schriftelijke gedoogbeschikking af te dwingen ben ik tezamen met mijn moeder en vader naar het gemeentehuis van Sint Oedenrode gegaan en daar gebleven tot het moment was toegezegd dat een schriftelijke gedoogbeschikking zou worden afgegeven. Wij hebben toen gezien dat burgemeester P. Schriek (CDA) heel zenuwachtig was. Hij heeft hierover een halve dag lang rechtstreeks contact gehad met de Raad van State.

Kort daarna werd op 13 augustus 1992 de schriftelijke gedoogbeschikking afgegeven. Diezelfde dag heb ik tegen deze gedoogbeschikking beroep aangetekend bij de Raad van State en de voorzitter om schorsing verzocht en gevraagd dit schorsingsverzoek op 14 augustus 1992 te behandelen. Op 14 augustus 1992 werd door de voorzitter van de Afdeling Geschillen van Bestuur van de Raad van State bij uitspraak B05.91.1210 de schorsing van de op 19 november 1991 aan Gebr. van Aarle B.V. verleende Hinderwetvergunning plotsklaps opgeheven. Dit is gebeurd zonder dat ik mij daartegen in een hoorzitting heb kunnen verdedigen. Dit ondanks het feit dat de Raad van State, voorafgaande aan die beslissing, wettelijk verplicht was om mij hierover te horen. Hiermee heb ik feitelijk bewezen dat de persoonlijke handelwijze van CDA-burgemeester P. Schriek van Sint-Oedenrode deze met de wet strijdige beslissing van de voorzitter van de Raad van State tot gevolg heeft gehad.

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/11-november-2014-verzoekschrift-aan-vlaams-minister-liesbeth-homans-van-binnenlands-bestuur.pdf
https://sites.google.com/site/ncfnocancerfoundation/home

Kindermisbruik bisdom Brugge: Belgische politici en justitie

werkgroep-morkhoven-litauen-2

Bijgevoegde brief bewijst nog eens hoe de justitie alle mogelijke middelen gebruikt om de aandacht van de kinderpornozaak Zandvoort en de Herentalse Sp.a-pedofiel die zij reeds jarenlang beschermt, af te leiden.

—-

Beste G.,

Ik stelde vast dat de antwoordkaarten van mijn aangetekende brieven niet teruggekomen zijn. De kans is dus groot dat mijn brieven die gericht werden aan twee verschillende diensten werden achtergehouden.  Het is niet de eerste keer dat onze brieven worden geblokkeerd en/of met weken vertraging aankomen.  Dat gebeurde ook voortdurend met de brieven van Marcel Vervloesem van onze vereniging toen hij tengevolge van de valse klachten van de door het gerecht van Turnhout beschermde pedofiel en diens vrienden, in de gevangenis was opgesloten.

Ik diende dus een klacht in bij de klantendienst van de Post en ik wil dat ik mijn brieven opnieuw aangetekend (met rode antwoordkaart) maar kosteloos kan verzenden. Tenslotte heb ik 10 euro betaald voor deze aangetekende zendingen.

Ik ga je nog een voorbeeldje geven van de manier waarop de doofpotoperatie in de kinderpornozaak Zandvoort werkt.
Nadat ik mij bij de politie ging ontseinen als gevolg van de klachten wegens ‘laster en eerroof’ van de voornoemde pedofiel en zijn vriend bij de politie, kreeg Marcel het bezoek van twee gerechtelijke agenten van de Justitie te Turnhout.  Men wou hem ondervragen ‘omdat hij in de ontseiningen genoemd was geworden’. Marcel weigerde een verklaring af te leggen en zei hen dat men ‘maar eens bij de Herentalse pedofiel moest gaan informeren’.
De volgende dag ontving Marcel twee anonieme telefoons in verband met de vriend van Jacqueline de Croÿ, ondervoorzitter van de vzw Werkgroep Morkhoven.

Toen Marcel’s dochter en haar man + haar drie minderjarige  kinderen maandenlang geterroriseerd werden door de voornoemde pedofiel en zijn neefje die twee jaar geleden Marcel opnieuw van ‘sexueel misbruik’ beschuldigde, werden alle blogs van de Werkgroep Morkhoven versleuteld.

Toen ik daarover naar oud-justitieminister A. Turtelboom (Open VLD) schreef, antwoordde zij mij dat ‘het principe van de scheiding der machten haar verhinderde om de Turnhoutse justitie tot actie te bewegen’.  Maar de werkelijke reden van Turtelboom’s zwijgen was dat zij uitgerekend de Turnhoutse procureur Jan Poels tot kabinetschef had benoemd.  Hier was dus sprake van politieke corruptie en politieke dienstverlening aan de magistraten die de kinderpornozaak Zandvoort dichtdekten.

Zo werkt het systeem nu eenmaal.
Je moet er niks anders achter zoeken.

Ik ga me nu opnieuw op de zaak van de Duitse verdwenen jongen Manuel Schadwald werpen waarin RTBF-Morkhoven-medewerkster Gina Bernard na maandenlange doodsbedreigingen en een drie uren durende ondervraging in opdracht van Belgische Nationale magistraat procureur-generaal Brammers werd vermoord. Toch vind ik het ook belangrijk om op de voortdurende pesterijen te wijzen die bedoeld zijn om ons het zwijgen op te leggen. Heel wat mensen kunnen immers niet geloven dat het allemaal zover gaat.

Er is een nieuw geval van kindermisbruik binnen de Belgische katholieke kerk. Dat is interessant alhoewel ik reeds lang de indruk heb dat de bijzondere aandacht van bvb. Sp.a-kamerlid Renaat Landuyt aan de misbruiken binnen de kerk ook bedoeld is om de misbruiken buiten de kerk en de kinderpornozaak Zandvoort dicht te dekken.

Jan Boeykens

Nieuw geval van kindermisbruik in het bisdom Brugge
Er is een nieuw geval van kindermisbruik in het bisdom Brugge. Dat meldt het VRT-radionieuws woensdagavond. Het gaat om een 50-jarige priester uit Hooglede, die lange tijd een jongen van 15 met geweld zou hebben verkracht. De feiten dateren van 2002, toen de man pastoor was in Menen. De feiten kwamen vorig jaar aan het licht nadat het slachtoffer een klacht had ingediend bij het opvangcentrum voor seksueel misbruik van het bisdom van Brugge. Het bisdom gaf de zaak door aan het parket, dat een onderzoek opende. De priester heeft intussen bekend en mocht van het bisdom al een tijdje geen contact meer hebben met minderjarigen, maar hij bleef wel in functie als pastoor. Intussen is de priester preventief geschorst, in de nasleep van de zaak rond het misbruik van een minderjarige door een priester in Middelkerke.

http://www.msn.com/nl-be/nieuws/nationaal/nieuw-geval-van-kindermisbruik-in-het-bisdom-brugge/ar-AA7Q60g

Foto: Jan Boeykens en prinses Jacqueline de Croÿ, voorziiter en ondervoorzitter van de vzw Werkgroep Morkhoven, op een kongres rond kindermisbruik in Litauen.