Politieke corruptie: Vlaamse liberalen

11/11/14 Verzoekschrift om de door burgemeester Johny De Raeve (Open-Vld) van Zonhoven en voormalig Belgisch minister van justitie Annemie Turtelboom (Open-Vld) bij A.M.L van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen afgenomen identiteit op het adres van de vanaf 1 januari 2011 tot 15 oktober 2012 en vanaf  29 augustus 2013 tot heden door burgemeester Johny De Raeve in het Belgische Rijksregister valselijk geregistreerde onbewoonde woning Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven op grond van de inhoud van dit verzoekschrift weer terug te geven, waartoe u onder meer op grond van het op 12 november 2012 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerde arrest van 25 oktober 2012 (rolnummer: 130/2012) overeenkomstig uw afgelegde eed grondwettelijk verplicht bent.

Daarin staat ondermeer:

Op 11 augustus 1992 is de Gebr. van Aarle B.V. op het adres Ollandseweg 159, 5491 XD te Sint-Oedenrode begonnen met het impregneren van hout in zijn illegaal gebouwde houtimpregneerinstallatie, in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan, zonder een daarvoor vereiste Hinderwetvergunning (Milieuvergunning) van burgemeester en wethouders van Sint Oedenrode, zonder een daarvoor wettelijk vereiste Wvo-Vergunning (lozingsvergunning) van het waterschap De Dommel te Boxtel, zonder een daarvoor wettelijk vereist extern veiligheidsrapport en rampenbestrijdingsplan vanwege de aanwezigheid van meer dan 500 kilogram arseenzuur op grond van de post Seveso-richtlijn die de omliggende woningen tot op 500 meter van betreffende locatie (waarvan 12 woningen zijn gelegen tussen de 0 en 100 meter) moet beschermen tegen een chemische ramp zoals in Seveso (Italie) en Bopal (India). De Gebr. van Aarle B.V. mocht zijn hout alleen impregneren met wolmanzouten, het superwolmanzout-Co van Hickson Garantor B.V. te Nijmegen. Om bij burgemeester en wethouders een schriftelijke gedoogbeschikking af te dwingen ben ik tezamen met mijn moeder en vader naar het gemeentehuis van Sint Oedenrode gegaan en daar gebleven tot het moment was toegezegd dat een schriftelijke gedoogbeschikking zou worden afgegeven. Wij hebben toen gezien dat burgemeester P. Schriek (CDA) heel zenuwachtig was. Hij heeft hierover een halve dag lang rechtstreeks contact gehad met de Raad van State.

Kort daarna werd op 13 augustus 1992 de schriftelijke gedoogbeschikking afgegeven. Diezelfde dag heb ik tegen deze gedoogbeschikking beroep aangetekend bij de Raad van State en de voorzitter om schorsing verzocht en gevraagd dit schorsingsverzoek op 14 augustus 1992 te behandelen. Op 14 augustus 1992 werd door de voorzitter van de Afdeling Geschillen van Bestuur van de Raad van State bij uitspraak B05.91.1210 de schorsing van de op 19 november 1991 aan Gebr. van Aarle B.V. verleende Hinderwetvergunning plotsklaps opgeheven. Dit is gebeurd zonder dat ik mij daartegen in een hoorzitting heb kunnen verdedigen. Dit ondanks het feit dat de Raad van State, voorafgaande aan die beslissing, wettelijk verplicht was om mij hierover te horen. Hiermee heb ik feitelijk bewezen dat de persoonlijke handelwijze van CDA-burgemeester P. Schriek van Sint-Oedenrode deze met de wet strijdige beslissing van de voorzitter van de Raad van State tot gevolg heeft gehad.

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/11-november-2014-verzoekschrift-aan-vlaams-minister-liesbeth-homans-van-binnenlands-bestuur.pdf
https://sites.google.com/site/ncfnocancerfoundation/home

One thought on “Politieke corruptie: Vlaamse liberalen

 1. Ter info:

  ‘Grensoverschrijdende criminaliteit wordt opgevoerd’

  Annemie Turtelboom

  Belgische, Nederlandse en Duitse opsporingsdiensten gaan in de Euregio’s Maas-Rijn en Rijn-Maas-Noord intensiever samenwerken in de bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit. De Nederlandse Minister van Veiligheid en Justitie, de heer Opstelten, de Belgische Minister van Justitie, mevrouw Turtelboom, en de Minister van Justitie van Noordrijn-Westfalen, de heer Kutschaty, hebben hierover afspraken gemaakt in Maastricht.

  In deze grensregio wordt door de politie- en justitiediensten van de drie landen al samengewerkt, mede dankzij het Bureau Euregionale Samenwerking (BES) dat op Nederlands initiatief is ingericht in Maastricht. Opstelten, Turtelboom en Kutschaty hebben nu afgesproken deze samenwerking verder te optimaliseren.

  Door op locatie met elkaar af te stemmen, informatie en ervaringen te delen is men sneller in staat om grensoverschrijdende criminaliteit aan te pakken. Ter plaatse zijn werkgroepen geformeerd van Nederlandse, Belgische en Duitse politie- en justitiemensen op grensoverschrijdende terreinen als: rondtrekkende criminele groepen, woninginbraken, drugscriminaliteit, mensenhandel, ‘car- and homejacking’ en criminele motorbendes.

  De ministers hebben ook afgesproken te beginnen met het digitaliseren van de rechtshulp in de grensregio tussen de drie landen. Dit kan veel tijd- en efficiencywinst opleveren. Er gaan in de regio jaarlijks vele duizenden rechtshulpverzoeken rond. Deze worden nu – ook in dit digitale tijdperk – nog steeds per post verstuurd, waarbij zowel bij de versturende als de ontvangende instantie een uitgebreide registratie dient plaats te vinden. Voorwaarde is wel dat deze post via de email over beveiligde (internet)lijnen kan worden verstuurd.

  De regio leent zich volgens de ministers bij uitstek als ideale proeftuin voor verdere grensoverschrijdende samenwerking. Dit vanwege het bestaande netwerk, de goede contacten en de intensiteit van grensoverschrijdende criminaliteit in de Euregio. Op basis van de ervaringen in Limburg zal worden bekeken of de werkwijze over het hele grensgebied met België en Duitsland kan worden uitgerold.

  —-
  PS Het schijnt dat er stapels onbetaalde facturen op het kabinet van de voormalige justitieminister Turtelboom zijn gevonden. De gewone burger ontvangt bij niet-betaling van een factuur, stapels aanmaningen en in gebrekestellingen die hij moet betalen.
  Bovendien komen er daar nog eens gerechtskosten bovenop voor inbeslagnames. En water, electriciteit en gas worden dikwijls, bij middel van chantage, afgesloten zodat men ook nog eens de kosten van de heraansluiting mag betalen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s