Terreur bestrijding: Minister van Justitie Koen Geens

Koen Geens

Antwerpen, 31 januari 2015

FOD Justitie

tav De Heer Koen Geens, Minister van Justitie

Waterloolaan 115

1000 Brussel

Geachte Heer Geens,

Betreft: het terroriseren van het gezin Vervloesem

Alhoewel ik weinig vertrouwen heb in de Belgische Justitie en het beschamend vind dat u als minister van Justitie toelaat dat zware criminelen (waaronder kindermisbruikers) zich kunnen vrijkopen zonder dat ze zelfs maar een strafblad krijgen, verzoek ik om uw tussenkomst in de volgende kwestie.

Eind 2013 werd de toen 15-jarige kleindochter van ons bestuurslid Marcel Vervloesem met een smsje met de dood bedreigd. Er werd ook een poging gedaan om haar om te kopen.

De dader, een zekere Victor V. die in de Herentalse gemeenteraad zetelt en ondermeer bestuurslid is van de lokale politie Neteland, werd na de nodige klachten bij de Herentalse politie, nooit door de Turnhoutse justitie ondervraagd.

Kort na deze doodsbedreiging werd  het gezin van Marcel Vervloesem’s dochter met drie minderjarige kinderen, geterroriseerd door een bende die onder leiding stond van een zekere Dimitri V.  Er waren constant nachtelijke doodsbedreigingen; er werd s’nachts met brandbommetjes naar het huis gegooid waardoor de veranda bijna in brand schoot en een buurman die wilde tussenkomen, kreeg een mes op de keel gezet met de waarschuwing van zich ‘niet in deze zaak te moeien’.

Er werd door middel van een snelrijdende auto die in hoge snelheid vanuit een tegenovergestelde richting kwam en die plots van baanvak veranderde en daarbij zijn verblindende koplichten aanstak, ook een aanslag gepleegd op Vervloesem’s dochter. Een inspecteur van de politie Neteland die bevriend is met Victor V. wou geen proces-verbaal opstellen van de aanslag omdat Vervloesem’s dochter niet op het idee was gekomen om rustig de nummerplaat van de auto te noteren.

Merkwaardig in deze zaak is het feit dat Victor V. Marcel Vervloesem destijds van ‘sexueel misbruik’ beschuldigde terwijl hij een 30-tal processen-verbaal van zedenfeiten met jongetjes op zijn naam heeft staan. Bij mijn weten, deed de Turnhoutse justitie die de kinderpornozaak Zandvoort in de doofpot stak, geen onderzoek in deze zaak.

Wat de zaak nog vreemder maakt, is dat ook Dimitri V. Marcel Vervloesem een kleine 2 jaar geleden van ‘sexueel misbruik’ beschuldigde waarvoor Vervloesem onterecht in de gevangenis werd opgesloten.

Dimitri V. die toevallig het neefje is van Victor V., ging – zoals Victor V. dat destijds heeft gedaan – met zijn verhaal over ‘sexueel misbruik’ eerst naar een journalist van de krant Het Nieuwsblad die het verhaal publiceerde waarop de Turnhoutse justitie in een Belga-berichtje mededeelde dat het de ‘feiten zeer ernstig’ nam.

Het gezinnetje werd maandenlang geterroriseerd zonder dat de Turnhoutse justitie iets met de klachten bij de politie van Herentals deed. Men gedoogde de terreur dus. Tegelijkertijd werden alle blogs van de vzw Werkgroep Morkhoven versleuteld en verdwenen de webpagina’s een na een van het internet.

Ik schreef naar oud-Premier Di Rupo, oud-minister van Binnenlandse Zaken J. Milquet en oud-justitieminister A. Turtelboom omdat deze allen het zogenaamde Veiligheidscontract van de burger hadden onderschreven waarin stond dat de Belgische regering ‘haar prioriteit aan de veiligheid van de burger gaf’.

Turtelboom (Open VLD) antwoordde mij dat zij ‘gezien de scheiding der machten niet kon tussenkomen’ maar dat was onzin omdat zij de Turnhoutse procureur Jan Poels tot kabinetschef had aangesteld.

Voor zover ik weet, is deze zaak nog altijd niet gerechtelijk onderzocht en ik vernam dat er zelfs bepaalde gerechtelijke stukken uit het gerechtsdossier verdwenen zouden zijn.

Mag ik u verzoeken om uw politieke verantwoordelijkheid in deze op te nemen en een ernstig onderzoek in deze zaak te bevelen ?

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,

Jan Boeykens

Van der Meydenstraat 12 bus 2

2140 Borgerhoout

Voorzitter vzw Werkgroep

PS. Deze brief wordt u ook per post toegestuurd. Ik zou u ook willen verzoeken om een einde te laten maken aan de problemen waarmee ik reeds een jaar te maken heb (seiningen vanuit het gerecht van Turnhout; administratieve problemen met Water Link, Federale Belastingen Sint-Gillis, NMBS, ). Op het eerste zicht hebben deze problemen niets met elkaar te maken maar de bestuursleden van de vzw Werkgroep Morkhoven (en zelfs hun familieleden) worden al jarenlang op deze wijze gepest en geterroriseerd.

3 thoughts on “Terreur bestrijding: Minister van Justitie Koen Geens

 1. Gelieve dit bericht zoveel mogelijk te verspreiden want alhoewel Marcel Vervloesem onlangs door het hof van beroep werd vrijgesproken, hebben de bestuursleden van de Werkgroep Morkhoven systematisch te maken met pesterijen (politiebezoeken, valse aantijgingen, administratieve problemen,).

 2. Ontvangstbevestiging
  Hartelijk dank voor uw mail aan de Tweede Kamerfractie van het CDA. Uw mail wordt doorgestuurd naar het Kamerlid dat
  over dit onderwerp gaat.
  Gezien het grote aantal mails dat de Kamerleden dagelijks ontvangen is het voor hen niet altijd mogelijk om op elke mail
  te reageren. Wij vragen hiervoor uw begrip.

  van: CDA
  aan: Jan Boeykens
  datum: 31 januari 2015 19:33
  onderwerp: terreur – justitieminister Geens

 3. Laat ons hopen dat Minister Geens de klacht van de Werkgroep Morkhoven inzake het langdurig terroriseren van een gezin met 3 minderjarige kinderen ernstig neemt want men kan geen uitspraken doen over de bestrijding van terreur terwijl men de terreur tegelijkertijd ondersteunt…
  België ondersteunde ook de terreur in Syrië omdat zij de Syrische president Assad wilde elimineren.
  ——-
  30/1/15

  Minister Geens: “Hopelijk is er geen nieuwe terreur nodig voor Europa maatregelen neemt”

  Ik hoop dat Europa, zoals met de bankencrisissen, geen tweede crisis nodig heeft om de juiste maatregelen te nemen.” Dat heeft minister van Justitie Koen Geens (CD&V) vandaag gezegd in de Letse hoofdstad Riga, waar hij met zijn Europese collega’s overleg pleegde over de aanpak van terrorisme en de samenwerking tussen de EU-lidstaten.
  Na minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) gisteren, was het vandaag de beurt aan minister van Justitie Geens om in Riga informeel overleg te plegen met zijn ambtgenoten van de andere Europese lidstaten. Ook al werd er niet “gesproken over concrete maatregelen”, de vergadering was toch een goede gelegenheid om van gedachten te wisselen over de aanpak van terreur en terrorisme, was na afloop te horen.

  “Wat we in Brussel hebben kunnen voorkomen is de vrucht van een intense Europese samenwerking”, zei Geens. “Deze ochtend hebben we gesproken over wat de samenwerking op Europees niveau nog zou kunnen bijdragen aan de strijd tegen het terrorisme.”
  Definitie van terrorisme
  Die betere samenwerking zou onder meer kunnen bestaan uit een definitie van terrorisme die in alle 28 EU-landen gedeeld wordt, zodat er geen “procedurele ongelijkheid” ontstaat, zei Gilles de Kerchove, de Europese coördinator voor de strijd tegen terreur, in Riga. Geens reageerde dat de Belgische federale regering zeker oren heeft naar dat voorstel. Ze werkt dan ook aan voorstellen om de omschrijving van terrorisme uit te breiden tot “reizen met terroristische bedoelingen” en om de straffen zwaarder te maken. “Beter voorkomen dan genezen”, aldus Geens.

  De ministers van de Europese landen die het meest te maken krijgen met jongeren die naar Syrië vertrokken zijn, wezen in Riga ook op het belang van samenwerking op het niveau van Europol (het samenbrengen van informatie) en van Eurojust, die erover moet waken dat alles gebeurt volgens de regels van de rechtsstaat. “Ik hoop dat Europa, zoals met de bankencrisissen, geen tweede crisis nodig heeft om de juiste maatregelen te nemen”, becommentarieerde Geens.

  Ook op de tafel van de ministers in Letland: de uitbreiding van het toepassingsgebied van de richtlijn over de bescherming van persoonsgegevens, een dossier dat nauw verweven is met dat van de registratie van passagiersgegevens (Passenger Name Record, PNR).
  ——–

  http://www.hln.be/hln/nl/32616/Terreurdreiging-in-Belgie/article/detail/2200609/2015/01/30/Geens-Hopelijk-is-er-geen-nieuwe-terreur-nodig-voor-Europa-maatregelen-neemt.dhtml

  Bron: Belga

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s