De moord op Manuel Schadwald: Justitie

manuel schadwald 2

Manuel Schadwald 3

Antwerpen, 26 juli 2015

Skynet Klantendienst

Geachte Heer,

Nadat u alle blogs en webpagina’s van onze blogs blokkeerde, vroeg ik u om te kunnen inloggen op mijn skynetblogs om de door u genoemde naam van de magistraat te kunnen verwijderen.

Ik wachtte gedurende verschillende dagen tevergeefs uw antwoord af.

Ik kom pas terug van een vermoeiende rondreis van een week in Nederland waarbij ik ondermeer over de kinderpornozaak Zandvoort, de zaak Schadwald en het blokkeren van onze blogs heb gesproken.

Het eerste wat ik deed toen ik een paar uren geleden terug in Antwerpen arriveerde, was mijn mailbox openen omdat ik nog steeds een antwoord van u verwachtte.

Tot mijn verwondering hebt u 4 dagen geleden, dus juist op het moment dat ik mij in Nederland bevond, mij tenslotte geäntwoord.  In uw bericht staat dat ik ’24 uren de tijd krijg’ om de naam van de magistraat te verwijderen.

Die 24 uren zijn inmiddels gepasseerd.

Ik ga nu iedere dag mijn mailbox openen en ik verzoek u om mij zonder dralen de mogelijkheid te geven om op mijn blogs in te loggen zodat ik de naam van de magistraat onmiddellijk kan verwijderen.

Hou er dus mee op om mij dagenlang op uw antwoord te laten wachten en mij dan plotseling in een mail maar 24 uren de tijd te geven om in te loggen en de genoemde naam te verwijderen.

Uw manier van werken, is trouwens bespottelijk omdat het commentaar met de te verwijderen naam van de magistraat reeds 8 jaar geleden werd gepubliceerd en u intussentijd niets deed met de klacht van de magistraat die zijn naam verwijderd wil zien.

Toevallig bevind de naam van de magistraat zich in een commentaar dat onder een Open Brief aan parlementslid Zoë Genot (Ecolo, Groenen) werd gepubliceerd.

Zoe Genot werd destijds inzake de verdwijning van Manuel Schadwald en de kinderpornozaak Zandvoort door ons gecontacteerd en stelde een parlementaire vraag terzake aan oud-justitieminister Laurette Onkelinx (PS, socialistische partij) die deze vraag toen op een vakkundige wijze ontweek en niets zei over over het onderzoek omdat er geen onderzoek was en hier sprake was van een doofpotoperatie waarbij magistraten zijn betrokken.

Ik schreef u reeds dat uw vreemde manier van handelen en het blokkeren van onze blogs vermoedelijk te maken heeft met de artikels over de verdwijning van en de moord op de Duitse jongen Manuel Schadwald die zopas in Duitse, Nederlandse en Waalse kranten verschenen. Op de blogs werden er tal van artikels over deze zaak gepubliceerd en die mogen vanzelfsprekend niet gelezen worden.

Ik wijs ook nog eens op het feit dat het gezin met 3 minderjarige kinderen van de dochter van Morkhoven-onderzoeker Marcel Vervloesem die de kinderpornozaak Zandvoort destijds onthulde, twee jaar geleden werd geterroriseerd door een bende die door een zekere Victor V. werd geleid. De terreur kwam na een nieuwe klacht tegen Vervloesem waarvoor hij echter door de rechter van het hof van beroep te Antwerpen werd vrijgesproken.

Alhoewel tijdens de maandenlange terreur (nachtelijke telefoons met doodsbedreigingen, brandbommen, een aanslag die per auto werd uitgevoerd,) toen tal van klachten werden ingediend bij de politie van Herentals, gedoogde de justitie van Turnhout die de kinderpornozaak Zandvoort met alle middelen in de doofpot stopte, deze terreur. Wij contacteerden toen oud-premier Elio Di Rupo (PS, socialisten), oud-minister van Binnenlandse zaken Joëlle Milquet (cDH, christen-democraten) en oud-justitieminister Annemie Turtelboom (Open VLD, liberalen) omdat die samen het zogenoemde Veiligheidscontract hadden getekend waarin de ‘Veiligheid van de burger als een  absolute prioriteit van de regering’ werd gesteld. Turtelboom die de Turnhoutse procureur Jan Poels tot kabinetschef had aangesteld, antwoordde toen dat het ‘principe van scheiding der machten haar tussenkomst verhinderde’.

Gedurende de maandenlange terreur versleutelde Skynet zonder enige reden alle skynetblogs en verdwenen alle webpagina’s van onze blogs systematisch van het internet.

Mijn klacht bij de Skynet Klantendienst werd niet gehoord zodat ik tenslotte een klacht indiende bij de Ombudsman Telecommunicatie die mijn klacht tenslotte gegrond achtte.

Mag ik u er ook aan doen herinneren dat RTBF-medewerkster Gina Bernard-Pardaens en Marcel Vervloesem destijds onderzoek voerden naar de verdwijning van Manuel Schadwald en dat Mevrouw Bernard toen regelmatig met de dood werd bedreigd? Mevrouw Bernard kreeg toen problemen met de telefoon- en internetverbindingen van het communicatiebedrijf Belgacom waarvan de Skynet-blogs deel uitmaken.

Belgacom beweerde dat zij geen Zöllertoestel kon installeren om te achterhalen waar de anonieme telefonische doodsbedreigingen vandaan kwamen. Dat was onzin.

Enkele uren voor Gina werd vermoord, contacteerde ik haar inzake een antwoord van oud-justitieminister Stefaan De Clerck (CD&V, christen-democraten) inzake de maandenlange pesterijen en doodsbedreigingen. We moesten ons gesprek echter wegens een enorm lawaai op onze Belgacom-telefoonlijn dat ook dikwijls te horen was tijdens de akties van onze vereniging, afbreken. Ik probeerde het antwoord van oud-justitieminister De Clerck nog naar Gina te faxen maar zelfs de Belgacom-faxlijn bleek geblokkeerd te zijn.

Ik faxte de brief vervolgens naar Marcel Vervloesem van onze vereniging.

Het is dus duidelijk dat de Belgacom-telefoon en faxlijn enkele uren voor de moord op Gina, bewust werden geblokkeerd.  En ik vind het nog steeds vreemd dat Belgacom geen onderzoek liet voeren naar mijn klachten die ik na de moord op Gina bij Belgacom indiende.

Zoals gezegd, zal ik mijn mailbox nu iedere dag openen. Al wat u moet doen, is zonder mij op een antwoord te laten wachten en mij dan tenslotte te mailen dat u mij 24 of 48 uren de tijd geeft, mij op de blogs te laten inloggen zodat ik de naam van de genoemde magistraat die voorkwam in een gekopieerde lijst over ‘mogelijke fraude’, kan verwijderen. En daarmee is de kous af.

Indien u de voornoemde spelletjes blijft voortzetten, zie ik mij verplicht om opnieuw een klacht bij de Ombudsman in te dienen en de problemen met de Skynet Klantendienst opnieuw aan te klagen, met vermelding van alle problemen die we reeds met Skynet en Belgacom hebben gehad.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,

Jan Boeykens

Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

PS. Ik probeerde uw mail zopas te beäntwoorden. Tot mijn verwondering werden, na enkele zinnen, alle letters van mijn toetsenbord verwisseld zodat ik niets meer kon schrijven. We dienden dus een andere computer en internetverbinding te zoeken. Ik ga u eerstdaags ook nog eens contacteren over de problemen die we met onze blog ‘Doofpot Justitie’ hebben gehad. Het is niet normaal dat deze blog na een onozele klacht waartegen we ons niet konden verweren omdat uw diensten met onze argumenten geen rekening wenste te houden, jarenlang werd versleuteld. Gebeurde dat misschien in opdracht van bepaalde magistraten?

Rohypnol, cocaïne en kinderprostitutie

kinderporno zandvoort

Eind jaren tachtig was Piet van Haut actief als “administratief medewerker” van Karel van Maasdam, woonachtig Insulindeweg 106/D. Hij verstrekte hand en spandiensten voor bovengenoemde. Ook figureerde hij in pornofilm(s) met minderjarigen, waaronder ik, opgenomen in recreatiepark De Eemhof. Rohypnol en cocaïne waren het toverwoord dat iedereen liet schitteren als Brad Pitt. Om later geconfronteerd te worden met het materiaal dat bij tegenwerking opgestuurd zou worden naar ouders. Ook de slachtoffers werden gechanteerd en gemanipuleerd.

Deze film kwam tot stand in samenwerking met de heer Lothar Glandorf, die hiervoor de materiaaltjes leverde, allen veertienjarigen. Het transport werd geleverd door “Duitse Willie”, een pedofiel die tegen betaling jongens ronselde o.a. op het Centraal Station en DE kinderprostitutiestraat van Nederland, de Paardenstraat (nabij het Rembrandtplein) te Amsterdam.

De Festivalbar was in die tijd de “place to be” voor pedofiel Nederland. Professor Van Rhoon, Ed van Thijn en heren van Justitie wisten deze plek zonder navigatiesysteem feilloos te vinden. Na een paar drankjes werden de heren ook vrolijk om de hoek geëscorteerd, waar zich toevallig een “clubje” (te weten Boys Club de Amstel) had gevestigd die indertijd gerund werd door de heer Kröner.

Een zakenpartner van hem werd geliquideerd in de jaren ’90, een kennis van de Dominee, die daar ook regelmatig kwam. Paul de Leeuw en Eddy (de spreekbuis van Cash en Carlo) e.a. vertoefden hier ook graag. André van Duin liet zich hier ook graag rectaal onderzoeken.

zaterdag 27 november 2004
Op 6 januari 1999 ontving de brigadecommandant van de gendarmerie in Neufchâteau een brief uit het penitentiair complex van Brugge. Hij was afkomstig van Piet van Haut, een avonturier met een fantasie en een reputatie waarbij die van Arie Olivier verschrompelen tot pygmeeënspiegeltjes. De brief had betrekking op de zaak Dutroux en luidde alsvolgt:

“Geachte heer brigadecommandant,

Hierbij wil ik u uitdrukkelijk vragen dit schrijven over te maken aan de onderzoeksrechter die belast is met dit onderzoek. Ik heb de eer u in kennis te stellen van hetgeen ik weet van genoemde persoon Marc Dutroux.
Jaren geleden was ik getuige daarik Marc Dutroux zeer regelmatig zag in het Boudewijnpark te Brugge. Het betreft een pretpark voor kinderen, nadergenoemd Het Dolfinarium. Marc Dutroux werd daar uitgenodigd door een lid van de Raad van Bestuur met de naam Jo Lintel, die vroeger leraar was te Brugge en veel contact onderhield met kinderen.
Het is zo dat de heer Lintel, Jo iedere week meerdere kinderen uitnodigde om bij hem thuis wat opknapwerkjes te doen in de tuin. Hij nodigde deze kinderen uit nadat Marc Dutroux een keuze had gemaakt uit de spelende kinderen in het pretpark te Brugge.
Gezien Jo Lintel het vertrouwen won van de ouders van deze kinderen kon hij voor elkaar krijgen dat deze kinderen van minderjarige leeftijd op woensdagmiddag bij hem thuis in zijn privéwoning zo gezegd werkjes mochten opknappen voor wat zakgeld. 
De werkelijkheid was dat er pornografische films werden gemaakt van deze kinderen die uitgedeeld werden aan pedosexuelen. Bij deze uitdeling waren o.m. André van Volgsem, Leon Cafmeyer en nog andere personen aanwezig.
Ook ik ben het slachtoffer geweest van Jo Lintel en Marc Dutroux. Ik werd door tussenkomst van genoemde personen ontvoerd naar Amsterdam waar ik terecht ben gekomen bij Alex Maasdam, alias Alex Muller, Insulindeweg 106 D te Amsterdam. Aldaar werd ik bedwelmd met medicatie en diende ik mee te draaien in een pornofilm. Ondermeer werd de pornofilm Pissing boys, briljant boys nr. 16 of 17 gemaakt van mij en werd deze film wereldwijd verkocht. Ook nog andere minderjarige personen hebben meegedaan aan deze film en kwamen uit België”.

We worden even misselijk. Het tweede deel van deze brief volgt binnenkort. Stay tuned. 

http://www.stelling.nl/followup/brieven.html

Kindermisbruik bisdom Brugge: Belgische politici en justitie

werkgroep-morkhoven-litauen-2

Bijgevoegde brief bewijst nog eens hoe de justitie alle mogelijke middelen gebruikt om de aandacht van de kinderpornozaak Zandvoort en de Herentalse Sp.a-pedofiel die zij reeds jarenlang beschermt, af te leiden.

—-

Beste G.,

Ik stelde vast dat de antwoordkaarten van mijn aangetekende brieven niet teruggekomen zijn. De kans is dus groot dat mijn brieven die gericht werden aan twee verschillende diensten werden achtergehouden.  Het is niet de eerste keer dat onze brieven worden geblokkeerd en/of met weken vertraging aankomen.  Dat gebeurde ook voortdurend met de brieven van Marcel Vervloesem van onze vereniging toen hij tengevolge van de valse klachten van de door het gerecht van Turnhout beschermde pedofiel en diens vrienden, in de gevangenis was opgesloten.

Ik diende dus een klacht in bij de klantendienst van de Post en ik wil dat ik mijn brieven opnieuw aangetekend (met rode antwoordkaart) maar kosteloos kan verzenden. Tenslotte heb ik 10 euro betaald voor deze aangetekende zendingen.

Ik ga je nog een voorbeeldje geven van de manier waarop de doofpotoperatie in de kinderpornozaak Zandvoort werkt.
Nadat ik mij bij de politie ging ontseinen als gevolg van de klachten wegens ‘laster en eerroof’ van de voornoemde pedofiel en zijn vriend bij de politie, kreeg Marcel het bezoek van twee gerechtelijke agenten van de Justitie te Turnhout.  Men wou hem ondervragen ‘omdat hij in de ontseiningen genoemd was geworden’. Marcel weigerde een verklaring af te leggen en zei hen dat men ‘maar eens bij de Herentalse pedofiel moest gaan informeren’.
De volgende dag ontving Marcel twee anonieme telefoons in verband met de vriend van Jacqueline de Croÿ, ondervoorzitter van de vzw Werkgroep Morkhoven.

Toen Marcel’s dochter en haar man + haar drie minderjarige  kinderen maandenlang geterroriseerd werden door de voornoemde pedofiel en zijn neefje die twee jaar geleden Marcel opnieuw van ‘sexueel misbruik’ beschuldigde, werden alle blogs van de Werkgroep Morkhoven versleuteld.

Toen ik daarover naar oud-justitieminister A. Turtelboom (Open VLD) schreef, antwoordde zij mij dat ‘het principe van de scheiding der machten haar verhinderde om de Turnhoutse justitie tot actie te bewegen’.  Maar de werkelijke reden van Turtelboom’s zwijgen was dat zij uitgerekend de Turnhoutse procureur Jan Poels tot kabinetschef had benoemd.  Hier was dus sprake van politieke corruptie en politieke dienstverlening aan de magistraten die de kinderpornozaak Zandvoort dichtdekten.

Zo werkt het systeem nu eenmaal.
Je moet er niks anders achter zoeken.

Ik ga me nu opnieuw op de zaak van de Duitse verdwenen jongen Manuel Schadwald werpen waarin RTBF-Morkhoven-medewerkster Gina Bernard na maandenlange doodsbedreigingen en een drie uren durende ondervraging in opdracht van Belgische Nationale magistraat procureur-generaal Brammers werd vermoord. Toch vind ik het ook belangrijk om op de voortdurende pesterijen te wijzen die bedoeld zijn om ons het zwijgen op te leggen. Heel wat mensen kunnen immers niet geloven dat het allemaal zover gaat.

Er is een nieuw geval van kindermisbruik binnen de Belgische katholieke kerk. Dat is interessant alhoewel ik reeds lang de indruk heb dat de bijzondere aandacht van bvb. Sp.a-kamerlid Renaat Landuyt aan de misbruiken binnen de kerk ook bedoeld is om de misbruiken buiten de kerk en de kinderpornozaak Zandvoort dicht te dekken.

Jan Boeykens

Nieuw geval van kindermisbruik in het bisdom Brugge
Er is een nieuw geval van kindermisbruik in het bisdom Brugge. Dat meldt het VRT-radionieuws woensdagavond. Het gaat om een 50-jarige priester uit Hooglede, die lange tijd een jongen van 15 met geweld zou hebben verkracht. De feiten dateren van 2002, toen de man pastoor was in Menen. De feiten kwamen vorig jaar aan het licht nadat het slachtoffer een klacht had ingediend bij het opvangcentrum voor seksueel misbruik van het bisdom van Brugge. Het bisdom gaf de zaak door aan het parket, dat een onderzoek opende. De priester heeft intussen bekend en mocht van het bisdom al een tijdje geen contact meer hebben met minderjarigen, maar hij bleef wel in functie als pastoor. Intussen is de priester preventief geschorst, in de nasleep van de zaak rond het misbruik van een minderjarige door een priester in Middelkerke.

http://www.msn.com/nl-be/nieuws/nationaal/nieuw-geval-van-kindermisbruik-in-het-bisdom-brugge/ar-AA7Q60g

Foto: Jan Boeykens en prinses Jacqueline de Croÿ, voorziiter en ondervoorzitter van de vzw Werkgroep Morkhoven, op een kongres rond kindermisbruik in Litauen.

Werkgroep Morkhoven voert onderzoek naar verdwenen Duitse jongen

duitse verdwenen jongen onderzoek

Werkgroep Morkhoven Internationaal opsporingsverzoek n° 3.
Wie kan ons informatie verschaffen over de videoband ‘ Der Gift Zwerg ‘ ?

RTBF-medewerkster Gina Bernard die destijds met Morkhoven-activist Marcel Vervloesem rond deze zaak werkte, werd enkele jaren geleden vermoord. Gedurende maanden lang had zij telefoonproblemen en anonieme doodsbedreigingen. Haar zoontje werd, toen hij met zijn fiets van school kwam, met een mercedes van de baan gereden. Gina werd aangeraden om haar onderzoek te staken. Enkele weken voor haar dood die als een ‘accident’ werd afgedaan, werd Gina in opdracht van procureur-generaal Brammers gedurende 3 uren ondervraagd over de zaak Schadwald. Gina ervaarde de ondervraging als ‘zeer intimiderend’.  Enkele uren voor haar dood en nadat Gina een schriftelijke afscheidsverklaring had opgesteld, belde Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens haar op maar hij moest  vanwege een uitzonderlijk lawaai op de Belgacom-telefoonlijn (dat ook dikwijls werd gebruikt om het telefoneren van de Werkgroep tijdens acties onmogelijk te maken), het gesprek onderbreken. Ook faxen ging niet meer op dat ogenblik. Gina was dus voor haar dood volledig van de buitenwereld afgesloten.

vzw Werkgroep Morkhoven kan men weervinden op http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/ of Facebook onder ‘Werkgroep Morkhoven’, ‘Marcel Vervloesem’ en ‘Jan Boeykens’

Kindermisbruik: Nederland blijft in gebreke

Image

Het is duidelijk dat de Nederlandse overheid ten gevolge van de sterke aanwezigheid van pedocriminelen in de Nederlandse politiek, de kindermisbruiken dichtdekt.

Er is niet alleen de zaak Demmink waarin er nooit onderzoek naar misbruik werd gevoerd maar ook de zaak Van Den Brink waarin de ouders die aangifte deden van kindermisbruik, eerst zelf werden beschuldigd waarop de kinderen vervolgens door de Justie in een instelling van de Nederlandse Jeugdzorg werden geplaatst terwijl kindermisbruik daar veel voorkomt zonder dat er iets aan wordt gedaan.

===

Grote stilte over misbruik in de jeugdzorg

  • februari 15, 2013

rieke-samsonAMSTERDAM – Toen Rieke Samson in oktober haar onderzoek naar seksueel misbruik in de jeugdzorg presenteerde, beloofde de politiek ‘alles op alles’ te zetten om nieuwe schandalen te voorkomen. Inmiddels zit er een nieuw kabinet en is het volgens Samson ‘oorverdovend stil’ in Den Haag. Donderdag probeerde Rieke Samson de Tweede Kamer nog één keer wakker te schudden.

Er is alleen met papier geschoven sinds uw alarmerende rapport verscheen?
‘Dat is wel het beeld dat oprijst uit de reacties van het ministerie en de beantwoording van Kamervragen. Daarin staat: we gaan het bestuderen, we kijken ernaar. Er worden geen concrete, controleerbare verbeteringen voorgesteld. Verantwoordelijkheden worden doorgeschoven naar het onderwijs, de instellingen, de taskforce die in het leven is geroepen. Het ministerie doet zelf vrijwel niets, maar op papier klopt de Haagse werkelijkheid weer.’

Zo gaat het wel vaker met problemen in Den Haag: er wordt een onderzoekscommissie op gezet, er verschijnt een rapport en iedereen kan weer rustig slapen.
‘Ik heb dat patroon proberen te voorkomen door de twee ministeries en Jeugdzorg Nederland tijdig te informeren over onze conclusies. Ze wisten al ver voor oktober welke kant het uit zou gaan. Maar het blijkt taaie materie, het ontbreekt aan veranderkracht.’

Wat moet er gebeuren?
‘Wij hebben bijvoorbeeld aanbevolen dat in de opleidingen een verplicht onderdeel seksuele ontwikkeling wordt opgenomen. Het ministerie wil dan eerst inventariseren wat er nu al precies wordt aangeboden binnen opleidingen. Dat duurt weer een jaar, dat is tijdverspilling. Het kan simpeler: vraag drie deskundigen uit het onderwijs welke instellingen al een goed lesprogramma hebben en voer dat programma landelijk in. Mensen in de praktijk weten precies welke aanpak werkt, dat hoeft niet opnieuw te worden onderzocht. Het ministerie schermt ook steeds met allerhande meldcodes. Melden van vermoedens van misbruik is goed, maar niemand weet wat er vervolgens moet gebeuren. Hoe ga je een melding onderzoeken, welke hulp krijgt het kind? Het zou goed zijn als het ministerie een bestuurlijk zwaargewicht aanstelt die de kant van de slachtoffers vertegenwoordigt, die zegt: en zo gaan we het doen.’

Die zwaargewichten zijn er toch al? Oud vicepremier André Rouvoet leidt een commissie die adviseert over het voorkomen van misbruik in de jeugdzorg en er is een taskforce met Eberhard van der Laan, burgemeester van Amsterdam.
‘Maar die doen niks. Rouvoet wacht naar ik begrijp op een advies van Jeugdzorg jeugdzorgNederland. En Van der Laan heeft een baan voor honderd uur per week, die heeft helemaal geen tijd. Ik weet dat de mensen waarschijnlijk zelf het idee hebben dat ze heel hard bezig zijn. Maar voor de buitenwereld gebeurt er niks waarneembaars. Daarom moet er iemand komen die af en toe een heilig huisje omvertrapt.’

Wat let u?
‘Ik heb al tegen te veel heilige huisjes aangeschopt. Ik merkte het nu ook weer in de Tweede Kamer, daar heerste een beetje het gevoel: daar is ze weer. Men is Samson-murw. Nu moet een ander het stokje overnemen.’

Bron Nederlands Dagblad nd.nl, Lees ook het artikel ‘Oorverdovend stil rond misbruik

Commentaar

De slager kan natuurlijk niet zijn eigen vlees keuren. Dus wat Rouvoet (quote: “Rouvoet wacht naar ik begrijp op een advies van Jeugdzorg”) doet is absurd. Maar wat kun je verwachten van al die acteur-politici die allemaal de zelfde agenda dienen!?

Het is bar en boos gesteld binnen Jeugdzorg, dat moge duidelijk zijn. Uit betrouwbare bron weet ik dat er ook gesjoemeld wordt met de cijfers en budgetten. Wat belangrijk is om te vermelden, is dat men de problemen te lijf wil gaan door middel van seksuele opvoeding. Daarin schuilt nu juist wat mij betreft het grootste gevaar! Daarvoor verwijs ik onder meer naar dit artikel waarin ik uitleg hoe de algehele consensus in dit land is aangaande ‘seksueel ontwikkeling’. En de grote vraag is dan: Wie worden die seksuele opvoeders en wat is de boodschap? Ik vrees met grote vreze!

Juist pedofielen zijn geneigd om zich te nestelen in organisaties waar zij met kinderen om kunnen gaan. Dat hebben we gezien aan Robert M., maar blijkt bijvoorbeeld ook in deze uitzending van Alberto Stegeman. Ik wil natuurlijk niet iedereen over één kam scheren, maar je moet zeer alert zijn in deze tijden.

Mijn advies: houd uw kinderen zo ver mogelijk bij jeugdzorg vandaan! En kijk extreem goed uit met kinderdagverblijven, babymassage-therapeuten en dergelijke!

http://martinvrijland.com/2013/02/15/grote-stilte-over-misbruik-in-de-jeugdzorg/