Studenten journalistiek maken reportage over Werkgroep Morkhoven

studenten journalistiek mechelen 003

Enkele studenten journalistiek van Lessius Mechelen die in het kader van hun opleiding audio-visuele producties moeten maken, waren gedurende de voorbije week te gast bij de vzw Werkgroep Morkhoven.

Het audio-visuele materiaal dat zowat 9 uren in beslag neemt, kan ook gebruikt worden door tv-zenders en/of nieuwssites.

http://www.21bis.be

http://www.thomasmore.be/

http://ond.vsko.be/portal/page?_pageid=1516,3261626&_dad=portal&_schema=PORTAL

Werkgroep Morkhoven: klacht bij de klantendienst van de Post

AAAAAAAAA POST

Geachte Heer,

Na 4 weken heb ik de twee rode antwoordkaarten van mijn aangetekend schrijven nog altijd niet ontvangen.
Dat is erg handig omdat de twee diensten (water-link en de federale belasting) mij dan, aanvoerende dat zij ‘nooit geen aangetekende brief hebben ontvangen’, lastig kunnen vallen met allerlei pesterijen waarvan ik reeds zes maanden het slachtoffer ben.
Het is niet de eerste keer geweest dat verstuurde brieven van en aan de post worden geblokkeerd en achtergehouden. Ik heb daar meermaals klacht voor ingediend bij de ministers van justitie.
Een aantal brieven werden ongetwijfeld achtergehouden door het feit dat de overheid en met name de Turnhoutse justitie, pedo’s lijkt te beschermen en verantwoordelijk is voor het in de doofpot stoppen van de kinderpornozaak Zandvoort.
De Turnhoutse justitie is ook verantwoordelijk geweest voor het feit dat ik door de klachten van een pedofiel en zijn vriend geseind stond waardoor ik problemen kreeg met mijn huisbaas en allerlei administratieve diensten.
Een wijkagent van Borgerhout waartegen ik inmiddels een klacht indiende en waartegen een onderzoek lopende is, had het nieuws over die seiningen immers doorgegeven aan mijn huisbaas waarmee de relatie al niet optimaal was en die met deze informatie naar de buren en de mensen in de wijk stapte. De huisbaas zette me onder druk om te verhuizen en in de wijk vroeg men zich af waarom ik geseind stond zodat ik daardoor gecriminaliseerd werd. Ikzelf was van die seiningen niet op de hoogte. Het is de politie van Mortsel die mij informeerde over de seiningen en mij daarvoor zelfs een nachtje in een cel liet slapen. Het betrof hier waarschijnlijk dezelfde cel alwaar Jonathan Jacob door een opgeroepen brigade van de oproerpolitie destijds werd doodgeslagen. Ik overweeg een klacht tegen de politie van Mortsel.
Van de pedofiel bestaan er zo’n 30 ononderzochte processen-verbaal van zedenfeiten met jongetjes. Zijn verklaringen en die van zijn jonge vrienden, werden door de Turnhoutse justitie destijds gebruikt om ons verenigingslid Marcel Vervloesem die de kinderpornozaak Zandvoort bekend maakte, via een jarenlang media-proces zelf van ‘pedofilie’ te beschuldigen.
De pedofiel V. was in 2012 betrokken bij een nieuwe klacht van zijn neefje wegens zogezegd ‘sexueel misbruik’ van Marcel Vervloesem.  Daarvan verscheen, zoals gewoonlijk, eerst een artikeltje in Het Nieuwsblad om de zaak geloofwaardig te maken. V. was een jaar geleden ook betrokken bij een maandenlange terreur van het gezinnetje van Marcel Vervloesem’s dochter met 3 minderjarige kinderen. Tijdens de terreur werd er door een jongerenbende die geleid werd door V’s neefje, ‘s nachts met brandbommen naar het huis van Vervloesem’s dochter gegooid die zich door het dak van de veranda boorden. Iedere nacht ontving men doodsbedreigingen. Alhoewel er steeds klacht werd neergelegd bij de politie van Herentals (waarbij steeds de uitgeprinte bewijzen van de verzonden doodsbedreigingen werden gevoegd) trad de Turnhoutse justitie om de voornoemde redenen niet op. De blogs van de Werkgroep Morkhoven werden zelfs versleuteld zodat de Werkgroep Morkhoven geen verslag kon uitbrengen. De webpagina’s van de Werkgroep verdwenen ook één na één van het internet. Er werd tevens een aanslag uitgevoerd op Vervloesem’s dochter waarvan de vriend van V. die bij de politie Neteland werkt, geen proces-verbaal wou opmaken. Ik heb hierover geschreven. Vandaar dat ook V’s politie-vriend mij van ‘laster en eerroof’ beschuldigde waarvoor het gerecht van Turnhout mij dus liet seinen.
V. zelf werd, alhoewel hij bijna niet kan schrijven, tijdens de voorbije jaren op alle mogelijke manieren politiek benoemd. Dank zij de steun van het Herentalse Sp.a-bestuur en Sp.a-burgemeester-kamerlid Jan Peeters, zetelde hij in het bestuur van het OCMW herentals; is hij bestuurslid van de Geelse Huisvestingsmaatschappij die Marcel Vervloesem in 2010 na een petitie van V. uit zijn woning zette; werd hij na zijn aanstelling tot gemeenteraadslid tot voorzitter van de Herentalse commissie van Veiligheid en Politie benoemd; vertegenwoordigt hij het stadje Herentals in de intercommunales CIPAL en PIDPA (dat samenwerkt met Water-link waarmee ik aanhoudende problemen heb) en is hij bestuurslid van de lokale politie Neteland waarvan zijn vriend-politieman deel uitmaakt.
Ik schreef inzake de langdurige terreur, de aanslag, het dichtdekken van de kinderpornozaak Zandvoort, de bescherming van V. enzoverder naar oud-justitieminister Turtelboom (Open VLD). Deze liet mij weten dat zij vanwege het ‘principe der scheiding der machten niet kon interveniëren’ maar Turtelboom benoemde uitgerekend de Turnhoutse procureur Jan Poels tot kabinetschef.
In bijlage zend ik u zoals beloofd de kopies van de bewijzen van de aangetekende zendingen.
Normaal gezien, moet ik nu kosteloos mijn brieven met rode antwoordkaart kunnen herzenden. Ik heb er immers voor betaald en zonder de rode antwoordkaarten kan men, alsof men van niets weet, voortgaan met de administratieve pesterijen.
Ik gebruikte rode antwoordkaarten voor mijn aangetekende zendingen omdat ik de brieven voor de politieke discussies en gerechtelijke procedures wil aanwenden.
In afwachting van uw antwoord, teken ik,
Hoogachtend,
Jan Boeykens
Van der Meydenstraat 12 bus 2
2140 Borgerhout
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven
PS. In het verleden kreeg ik met de bestuursleden van onze Werkgroep ook regelmatig brieven aan die waren geöpend en met een doorzichtig klevertje waren dichtgeplakt. De brieven arriveerden meestal met vertraging. Ik diende regelmatig een klacht in bij de Minister van Justitie en bepaalde diensten maar de problemen bleven aanhouden.

Werkgroep Morkhoven: Federale Overheidsdienst Fiscaliteit

Image

Brussel, 9 september 2013

Federale Overheidsdienst van de Fiscaliteit
Directe Belastingen
Controle Brussel 2
t.a.v. Mevrouw Vanderstraeten
Paleizenstraat 48
1030 Brussel

Geachte Mevrouw,

Uw ref. 443-439-567 – aanslagjaar 2013

Betreft: vzw Werkgroep Morkhoven – Mijn aangifte in de rechtspersonenbelasting aanslagjaar 2013, balans op 31.12.2012

Hartelijk dank voor uw schrijven van 2.9.2013 waarin u mij schreef dat mijn aangifte, gezien het ontbreken van de balans, de resultatenrekening en het PV van de algemene vergadering ongeldig is.

Zoals ik u bij mijn vorige belastingsaangiften voor de vzw Werkgroep Morkhoven mededeelde, legde de Justitie ons bestuurslid Marcel Vervloesem bij zijn voorwaardelijke invrijheidsstelling een contactverbod met de andere bestuursleden van de vzw Werkgroep Morkhoven op.

De heer Vervloesem mag ons niet meer zien, spreken of schrijven terwijl wij hem gedurende twee jaren soms twee keer wekelijks in de gevangenis gingen bezoeken.

De heer Vervloesem mag zelfs geen deel meer uitmaken van een vereniging die, zoals de vzw Werkgroep Morkhoven, kindermisbruiken bestrijdt of het dichtdekken ervan door de overheid, blijft aanklagen.

Daardoor heeft de Justitie onze vereniging in feite buiten werking gesteld.

Zoals ik u schreef, zijn er geen financiële verrichtingen en geen algemene vergaderingen meer.  Er zijn al verschillende jaren geen inkomsten en uitgaven meer. Ook voor 2012 zijn er geen inkomsten.

Ik heb u gevraagd of het dan nog wel zin heeft om een belastingsbrief in te vullen. 

U zei me echter dat ik verplicht ben om de belastingsbrief voor de vzw Werkgroep Morkhoven te blijven invullen, wat ik ook gedaan heb. Ik heb daarbij telkens vermeld (en dat geldt ook voor het aanslagjaar 2013) dat er geen inkomsten en uitgaven meer zijn.

Ik schreef u ook dat er geen algemene vergaderingen meer (kunnen) worden bijééngeroepen.

Gezien de maatregel van de Justitie volledig onwettelijk is (iedere Belgische burger heeft het recht om deel uit te maken van een vereniging; iedere Belgische burger heeft het recht om deel te blijven uitmaken van het bestuur van een vereniging die zich niet schuldig maakt aan criminele activiteiten; iedere Belgische burger heeft het recht om met andere burgers om te gaan,) zoals in de Belgische Grondwet en in het Europees Verdrag van de Mensenrechten wordt gesteld, richtte ik mij hiervoor schriftelijk tot justitieminister Turtelboom.  

Minister Turtelboom die geen verder onderzoek wenst te laten instellen naar de kinderpornozaak Zandvoort en die onze documenten over het kindermisbruik in de Amsterdamse kinderkribben blijkbaar niet aan de Nederlandse Justitie wenste over te maken, antwoordde ons dat we ‘Marcel Vervloesem dan maar door een ander bestuurslid moesten vervangen’.

Maar ik denk niet dat de Justitie het recht heeft om verenigingen te verplichten om een bestuurslid te ontslaan en een ander bestuurslid aan te stellen.

Ik wil er ook nog op wijzen dat het misleidende berichtje dat de Justitie een paar jaar geleden in Het Nieuwsblad liet plaatsen, ook volledig onwettelijk is. In dat berichtje stond namelijk op een misleidende manier geschreven dat ‘Marcel Vervloesem met de vzw Werkgroep Morkhoven gebroken had’ (zie kopie van het artikel in bijlage).

Mag ik u er op wijzen dat men niet alleen onze vereniging buiten werking wil stellen, wat nu dreigt te gebeuren indien de Federale Overheidsdienst Fiscaliteit geen rekening houdt met de opgenoemde feiten.

Men heeft ook reeds drie pogingen ondernomen om onze blog van het internet te verwijderen.

In 2005 liet Marcel Vervloesem’s aanklager die als sp.a-gemeenteraadslid in het bestuur van de Geelse Huisvestingsmaatschappij zetelt, een petitie opstellen waarin hij de uitdrijving van Marcel Vervloesem uit zijn sociale woning en het sluiten van de Morkhoven-blog eiste.  Die eisen werden zelfs besproken in de Herentalse gemeenteraad.

Daarna werd de blog Doofpot Justitie door ondermeer de akties van de Gentse advocate Els Van Eeckhaut (sp.a) geblokkeerd. (zie link in bijlage)

Vorig jaar werd er een terreurcampagne op touw gezet tegen Vervloesem’s oudste kleindochter en dochter. De blogs van de Werkgroep werden daarbij maandenlang geblokkeerd.

In de hoop dat u mij het nodige advies kan verstrekken en in afwachting van uw antwoord, teken ik,

met vriendelijke groet,

Jan Boeykens, Faiderstraat 10, 1060 Sint-gillis

voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven.

 

Wordt ook aangetekend verzonden

===

‘Kinderpornojager Marcel Vervloesem mag geen contact hebben met pers’

vrijdag 3 december 2010 – Auteur: (ima)

TURNHOUT/HERENTALS – Marcel Vervloesem (58), de zelfverklaarde kinderpornojager, is vrijgelaten onder voorwaarden. Hij mag geen contact hebben met de media.

In het post-Dutroux tijdperk zorgde Vervloesem, het boegbeeld van de Werkgroep Morkhoven, voor grote mediaheisa. Intussen is hem het zwijgen opgelegd. ‘Waarom ik niets mag zeggen? Dat moet je aan justitie vragen’, zegt hij. ‘Ik had het liever anders gehad, maar hou me aan de voorwaarden.’

Vervloesem woont sinds enkele maanden in een appartement in Turnhout. ‘Hij komt hier regelmatig over de vloer’, zegt een handelaar in zijn straat. ‘Ik behandel Vervloesem als een gewone klant. Het valt op hoeveel mensen die man herkennen.’

Vervloesem werd op 6 februari 2008 door het Antwerpse hof van beroep veroordeeld tot vier jaar cel voor seksueel misbruik, het verspreiden van pornografische affiches en afpersing. Op 5 september van dat jaar bood hij zich aan in de gevangenis van Turnhout met een schrijfmachine onder de arm. Hij zat ook een tijd zijn straf uit in Brugge.

Enkele maanden geleden werd Vervloesem vrijgelaten uit de gevangenis van Turnhout. Hij zat ongeveer twee jaar in hechtenis.

‘Mijn cliënt is invalide. Hij wil een rustig leven leiden’, zegt zijn advocaat Raf Jespers. ‘Hij heeft er bewust voor gekozen om zich niet opnieuw te vestigen in Koninkrijk in Morkhoven. Hij heeft ook gebroken met de Werkgroep Morkhoven’.